Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

SFP:are vill sitta på två stolar - går inte, säger Heidi Hautala

Från 2014
Bildtext Päivi Storgård (SFP) vill inte lämna Helsingforsfullmäktige om hon väljs till Europaparlamentet.
Bild: YLE/Nicole Hjelt

Det kan bli en stor omställning inom Helsingforsfullmäktige efter EU-valet. Yle Huvudstadsregionens enkät visar att 9 av de 14 ordinarie fullmäktigeledamöterna som ställer upp i valet avgår om de väljs till Europaparlamentet. Av dem som svarade på enkäten är det bara SFP:s ledamöter som inte avgår från Helsingforsfullmäktige om de väljs till Bryssel.

- Jag är ansvarig också för mina väljare i Helsingfors. Kommunalvalet var för två år sedan och mitt arbete är inte slut här. Jag har bara blivit varm i kläderna, säger Päivi Storgård (SFP).

11 ledamöter avgår

  • Yle Huvudstadsregionen bad alla ordinarie fullmäktigeledamöter i Esbo, Helsingfors och Vanda som kandiderar i EU-valet svara på frågan om de avgår från fullmäktige och från övriga kommunala förtroendeuppdrag om de väljs till Bryssel. Av de 26 ledamöter som fick frågan svarade 11 att de avgår medan 9 inte gör det. 4 ledamöter vill inte ännu ta ställning medan 2 inte har svarat.
  • De som svarade att de inte avgår från fullmäktige kommer ändå att avgå från övriga viktiga poster, som ledamot i stadsstyrelsen eller gruppordförande i fullmäktige.
  • De 11 som avgår vid inval till Europaparlamentet är Helsingforsledamöterna Silvia Modig (VF), Outi Alanko-Kahiluota (Gröna), Heidi Hautala (Gröna), Otso Kivekäs (Gröna), Tuuli Kousa (Gröna), Johanna Sumuvuori (Gröna), Jussi Halla-aho (Sannf), Thomas Wallgren (SDP) och Nasima Razmyar (SDP) samt Esboledamoten Simon Elo (Sannf) och Vandaledamoten Sirpa Kauppinen (Gröna).
  • De 9 som inte avgår vid inval är Helsingforsledamöterna Päivi Storgård (SFP), Marcus Rantala (SFP) och Björn Månsson (SFP), Esboledamöterna Kari Uotila (VF) och Christina Gestrin (SFP) samt Vandaledamöterna Jussi Saramo (VF), Johannes Hirvaskoski (C), Tapani Mäkinen (Saml) och Jouko Jääskeläinen (KD).
  • De 4 som inte vill ta ställning är Helsingforsledamoten Nils Torvalds (SFP), Esboledamöterna Pia Kauma (Saml) och Jyrki Kasvi (Gröna) samt Vandaledamoten Antero Eerola (VF).
  • Anni Sinnemäki (Gröna) och Kimmo Kiljunen (SDP) har inte svarat på enkäten.

Tror du att du kan vara både i Helsingforsfullmäktige och i Bryssel?

- Jag har inte prövat på det ännu, men jag tror starkt på att det kan lyckas.

Men de som röstar på dig i EU-valet måste då tänka att du inte har fullständig tid för EU-parlamentet om du också ska vara i Helsingforspolitiken.

- De utesluter inte varandra. Man försöker sitt bästa på båda ställena, men man vet inte hur det blir. Det är både min önskan och mitt löfte.

Men Nils Torvalds (SFP) som nu är både i Bryssel och Helsingforsfullmäktige har inte varit på många fullmäktigemöten sedan han blev Europaparlamentariker.

- Att sitta på möten är inte samma sak som att agera och jobba för Helsingfors. Fastän "Nicke" har varit borta från mötena har han hela tiden haft koll på vad som händer här. Jag ser ingen orsak till att jag inte skulle klara av samma sak.

Hautala hade mer tid för fullmäktige som minister

Torvalds är den enda som nu är i Europaparlamentet och sitter i ett fullmäktige i huvudstadsregionen. Han är också en av få som inte vill ta ställning till hur han gör innan valet. "Det tar jag ställning till den 26 maj. Hittills har det visat sig vara ytterst svårt att kombinera (också om man - i princip - kan åka av och an en onsdag på Parlamentets bekostnad)", skriver han i ett mejl.

Han blev ordinarie fullmäktigeledamot i Helsingfors i september i fjol då Astrid Thors avgick efter att hon valdes till OSSE:s minoritetsombud. Han har sedan dess varit närvarande på ett fullmäktigemöte.

Heidi Hautala (Gröna) var fullmäktigeledamot i Helsingfors 1995 då hon första gången valdes till Europaparlamentet.

- Det är väldigt sällan man kan vara på fullmäktigemöte i Helsingfors på onsdagar. Europaparlamentets arbetsveckor pågår från måndag till torsdag och då jag blev invald första gången avgick jag omedelbart. Dessutom är det klokt att dela uppgifter med kolleger och inte sitta på alla nivåer. Man kan diskutera stadspolitikens och EU-politikens samband men det betyder inte att det är nyttigt att vara med i båda, säger Hautala till Yle Huvudstadsregionen.

Hautala kommer också nu att avgå från fullmäktige om hon väljs till Europaparlamentet.

Men kan man då vara aktiv på annat sätt i lokalpolitiken, fastän man inte sitter på mötena?

- Det är en grundläggande sak att sitta på fullmäktigemöten. Då jag var biståndsminister och reste en vecka per månad i Afrika och Asien hade jag bättre möjligheter att delta i stadsfullmäktiges möten eftersom jag då kunde planera mina resor. Men i Europaparlamentet är det sessioner, utskottsveckor och gruppveckor och det kan man inte själv bestämma över.

Vad tycker du om att flera fullmäktigeledamöter som kandiderar i EU-valet tänker fortsätta i fullmäktige vid inval?

- Jag tror att verkligheten kommer att ge sig till känna och man märker att det är omöjligt. Och sedan får man dålig feedback av medborgarna om man ofta är borta från fullmäktige och så förlorar man möjligheter att påverka i Europaparlamentet om man inte är på plats där.

Bildtext Heidi Hautala (Gröna) säger av erfarenhet att det inte är möjligt att sitta i fullmäktige och i Europaparlamentet samtidigt.
Bild: Yle

Mäkinen lämnar posten som stadsstyrelsens ordförande

De som nu har andra tidskrävande förtroendeuppdrag inom staden, förutom att vara fullmäktigeledamot, uppger alla att de avgår från de uppdragen om de väljs till Europaparlamentet. Exempelvis säger stadsstyrelsens ordförande i Vanda, Tapani Mäkinen (Saml) att han avgår från den posten om han väljs till Bryssel, men att han ändå vill fortsätta som vanlig stadsfullmäktigeledamot.

Marcus Rantala (SFP) uppger också att han avgår från stadsstyrelsen i Helsingfors om han väljs till Bryssel, medan Christina Gestrin (SFP) avgår från stadsstyrelsen i Esbo om hon blir Europaparlamentariker.

Pia Kauma (Saml) som nu är Samlingspartiets gruppordförande i Esbofullmäktige skriver att hon, om hon väljs till Bryssel, lämnar den posten och posten som stadsstyrelseledamot. Hon kommer ändå en tid att se om det är möjligt att fortsätta i fullmäktige fastän hon är i Bryssel.