Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tillåtet att cykla på cykelväg i Sjundeå

Från 2014
Uppdaterad 09.05.2014 13:30.
Gång- och cykelväg i Sjundeå
Bildtext Den här cyklevägen lämpar sig för cykling har högsta förvaltningsdomstolen slagit fast.
Bild: Yle/ Kanne Ali

Nu har Helsingfors förvaltningsdomstol sagt sitt: Det är tillåtet att cykla på leden mellan Göksgränd och Bollstadsvägen i Sjundeå stationssamhälle. Men vägen till det här beslutet har varit lång och svår.

Programmet är inte längre tillgängligt

Här har vi i ett nötskal den omkring tio år långa berättelsen om en led på cirka 70 meter.

För smal eller inte

En förbindelseled mellan Göksgränd och Bollstadsvägen byggdes efter en del besvär. Kommunen byggde också en bro över bäcken i den sydöstra änden av leden. Den blev smal för att den inte skulle ''störa naturen och det kulturhistoriska landskapet'', som en besvärsstallare ville värna om. Besvärsställaren bor nära bron.

Sedan påstod samma besvärsställare att bron var för smal för att tillåta cykeltrafik. Orsaken var att cyklisterna cyklade för fort och det blev farligt.

Kommunen placerade ut trafikmärken som begränsade hastigheterna till 20 kilometer per timme. Det var fortfarande tillåtet att cykla där. Metallportar sattes upp i vardera änden av leden för att sänka hastigheterna.

Ännu farligare

Då ansåg den tidigare besvärsställaren att portarna gjorde leden ännu farligare och tekniska avdelningen beslöt förbjuda genomfart med cykel.

Men, alla fortsatte att cykla där, trots förbudsskyltar,

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat besväret som gällde gatuplanen för sträckan. Ingen har överklagat förvaltningsdomstolens beslut, uppges från registatorn vid Helsingfors förvaltningsdomstol. Det betyder att gatuplanen har vunnit laga kraft.

Ingen förståelse för motståndet mot cykelåkning

Kristian Parviainen (SDP), fullmäktigeledamot och kommunstyrelsens andra viceordförande, har engagerat sig i den här frågan:

Det finns många orsaker. Han ville bland annat påverka folks möjlighet att röra sig till fots eller med cykel. Barnen och han själv använder cykel. Hinder bör man rasera och tillåta fri rörlighet.

- Vilken är orsaken att någon försöker hindra cyklister från att cykla där är svår att förstå, kanske man vill att folk inte skall röra sig förbi det egna gårdsområdet, säger Kristian Parviainen

Enligt Parviainen finns det egentligen inga alternativ till den omtvistade leden. Folk tycker om den och den är den kortaste vägen till biblioteket och till centrum, menar han.

Fortsättning följer

Henry Lemström, som passerar stället, den här gången till fots, har följt med bråket om leden. Han brukar också cykla längs leden och förstår inte vad det är för skillnad om man går, leder en cykel eller åker på cykeln där. Han förstår att man inte vill ha mopedtrafik där.

Nu har alltså Högsta förvaltningsdomstolen sagt sitt, det är tillåtet att cykla den här sträckan och Kristian Parviainen är nöjd:

- Ett klokt beslut, tycker Kristian Parviainen. Men när människor har rätt att besvära sig och förvaltningsrätterna har så många ärenden att behandla blir processerna långsamma

För Parviainen är den här frågan viktig, fastän det förstås finns andra viktiga frågor i Sjundeå. Cykling är viktigt för honom och det är viktigt att folk kan röra på sig, säger Kristian Parviainen.

Ännu i år blir det en fortsättning på leden. En kort stig ända fram till tunneln under järnvägen kommer ytterligare att förkorta cyklandet till centrum. Kristian Parviainen tror liksom en förbipasserande Sjundeåbo att det igen blir besvärsprocesser mot planerna.

Yle Västnyland skrev först felaktigt att det var Högsta förvaltningsdomstolen som hade kommit med det slutliga beslutet. Vi rättade texten 9.5.2014 kl 13.30 och skrev att beslutet kom från Helsingfors förvaltningsdomstol (diarienummer 00957/12/418).
Ingen har överklagat beslutet så det har vunnit laga kraft. I den meningen var det frågan om ett slutligt beslut.