Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Många planer på ritbordet i Borgå

Från 2014
Bildtext Planläggningen av Västra åstranden går framåt
Bild: Yle/ Frida Lönnroos

Detaljplanläggningen av den energieffektiva stadsdelen Vårdalen i Borgå går framåt.

Byggandet av kommunalteknik inleds i höst. Fjärrvärmenätet kommer troligen att byggas samtidigt. Tomterna börjar säljas i slutet av året.

I det område i Vårdalen som nu planläggs, finns sammanlagt 122 tomter för fristående hus. Storleken på tomterna varierar mellan 440 och 1 523 kvadratmeter. Byggrätten för egnahemstomterna varierar från 120 kvadratmeter till 600 kvadratmeter. I området finns också tomter för radhus och daghem.

Vårdalen är ett mångsidigt bostadsområde med cirka 450 invånare som kommer att ha goda förbindelser till stad och rekreationsområden.

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå behandlar detaljplanläggningen av Vårdalen vid sitt möte den 13 maj.

Också planläggningen av den växande Västra åstranden går framåt. Området utvecklas som en del av centrum och som ett stadsliknande område med högklassigt och mångsidigt boende samt med olika tjänster och affärer. Den fortsatta planeringen av Alexandersbågens inre ring inleds efter det att konkurrensutsättningen av tomtöverlåtelserna och samarbetsmodellen för området har avgjorts. Likaså framskrider planprojektet för Borgåporten.

Generalplaner för skärgården, för Pellinge och för Onas blir likaså färdiga inom kort. Det mest centrala planläggningsarbetet för handel, näringsliv och utbildningen är planen för Kungsporten–Estbacka. Förslaget till delgeneralplan förs till behandling genast efter det att landskapsplanen är godkänd.

Granskningen av bystrukturen i Borgå - som inleddes år 2013 - färdigställs som bäst och utgående från granskningen bereds bland annat riktlinjerna för utvecklingen av Borgå stads byar och för byggandet på glesbygden.