Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fältcheferna kan rädda fler liv

Uppdaterad 21.05.2014 08:49.
En gul fältchefsbil, liknar en ambulans. Två män i reflexrockar går bredvid bilen. I bakgrunden syns en brandstation.
Bildtext Fältcheferna Mats Stenström (till höger) och Timo Saari vid den nya bilen på Lojo brandstation.
Programmet är inte längre tillgängligt
Radio Vega Västnyland: Så här jobbar fältcheferna i Västnyland
Radio Vega Västnyland: Så här jobbar fältcheferna i Västnyland - Spela upp på Arenan

Nära Citymarket och de andra butikerna på Tynnismalmen i Lojo jobbar numera ett team med mänskor som kan bidra till att rädda ditt liv. Första vårdens fältchefer är samma sak för ambulanserna som räddningsverkets brandmästare är för brandbilarna.

Radio Vega Västnyland: Fältcheferna räddar liv i Västnyland
Radio Vega Västnyland: Fältcheferna räddar liv i Västnyland - Spela upp på Arenan

- Vi gör egentligen två saker när vi är på jobb. Vi övervakar vårt ansvarsområde och ser till att alla får en så bra akutvård som möjligt. Är det bråttom, försöker vi se till att alla får en ambulans inom utsatt tid. Vi flyttar på bilar. Vi kan själv åka ut på fältet och täppa till hål i beredskapen om det blir tomt.

Stor region

Mats Stenström är fältchef den dagen jag åker till brandstationen i Lojo för att bekanta mig med fältchefsjobbet. Fältchefernas arbetsfält sträcker sig från Högfors till Hangö.

- Det är ett stort område vi har. Igår var jag upp till Högfors och höll beredskap då där inte fanns några brandbilar eller ambulanser kvar.

Som brandmästaren

- Vi leder ambulansvårdens verksamhet så som en brandmästare leder brandkårens verksamhet när vi själva är ute på fältet på storolyckor och utryckningar där det finns flera patienter och många ambulanser är på plats.

- Och i högsta kategorin av akutvårdsutryckningar alarmeras fältchefen oftast med. Då kommer vi med vår expertis, vår utrustning och ett par extra händer. Vi vill att alla ska få en så bra akutvård som möjligt.

Fältchefsbilen

Första vårdens fältchefer har nyss fått en egen splitterny bil som de är stolta över.

Under utryckningarna ska fältcheferna från bilen leda allt ambulansarbetet i en region som har ungefär 140 000 invånare.

Jag fick sätta mig i den nya bilen, ungefär lika stor som en liten skåpbil.

- Den här delen av bilen är inredd för att leda. Via bakdörrarna kommer vi sedan åt all vår utrustning.

Mats Stenström myser när han visar upp bilen. Den är nytvättad efter en utryckning.

Ambulanser som klossar på ett spelbräde

En man i reflexrock sitter på ett kontor framför en stor skärm som visar en karta.
Bildtext Mats Stenström på kontoret. Kartan visar hur ambulanserna i Västnyland rör sig i regionen.

Det finns en liten dator med en ambulanskarta både vid förarplatsen och i baksätet där jag sitter.

Dagtid är två fältchefer på jobb och när de rycker ut så sitter fältchef nummer ett i baksätet och leder medan den assisterande fältchefen kör bilen. Men på natten jobbar fältchefen ensam. Han eller hon - det finns en kvinna bland de sju - ska både köra bilen och leda och koordinera de övriga ambulansernas jobb.

- Tack och lov så går det ganska lätt det här radioledandet. Jag har den här lilla mikrofonen här, säger Stenström.

Förarsätet och teknisk utrustning i en fältchefsbil som leder ambulansarbetet. En brandbil syns i bakgrunden.
Bildtext Föraren har också en dator med ambulanskarta men i praktiken sköts ledarskapet via radio nattetid när fältchefen är ensam.

Han pekar på mikrofonen som är kopplad till en telefon. Men det är inte vilken telefon som helst utan en Virve, en myndighetstelefon som används för kontakten mellan nödcentralen, räddningsverket, polisen och första vården, det vill säga ambulanserna.
Första vårdens fältchefer har ett mycket nära samarbete med de övriga, inte minst med nödcentralen som numera finns i Kervo.

En dator och annan teknisk utrustning i en bil som ska leda ambulansarbetet.
Bildtext Ambulansarbetet leds från baksätet dagtid när det finns två fältchefer.

Sekunder och minuter

När fältchefen rycker ut går allt snabbt.

- Man meddelar att man är på väg och att man kommer att fungera som ledare för utryckningen, fotsätter Stenström.

- Man ger enheterna deras första uppgifter. Man gör primärtriagen: första bilen på plats går snabbt igenom alla så vi har en bild av hur många patienter det finns och i vilket skick de är. Den görs snabbt och är bara ditåt. Men vi får en snabb bild av vad som behövs på platsen.

Varje dag, varje vecka

Olyckor med fler en två, tre, fyra ambulanser inträffar i Västnyland varje vecka.

Men fältcheferna rycker också ut för en patient när livet är i fara och sådana utryckningar sker varje dag, alldeles nyss hände det att fältchefen ryckte ut sex gånger under ett dygn.

Det som alltså syns på datorns skärm både framme och bak i den nya bilen är en karta över Västnyland och på kartan syns det dagtid ett tjugotal rektanglar, de flesta av dem är gröna. Samma karta men i lite större format finns på fältchefernas kontor på Lojo brandstation. Det är här arbetet leds när fältchefen eller fältcheferna inte är ute på uppdrag.

Gröna och röda

Gröna rektanglar betyder lediga ambulanser eller räddningsverkets lediga första responsbilar i regionen. Rektanglarna rör på sig och fältchefen håller ett öga på att alla ambulanser inte är för nära varann utan att de är jämnt spridda över regionen.

- Så länge de är gröna, är det bra för mig, förklarar Stenström.

- Men när kartan börjar likna en färgkarta, brukar vi få jobba mera.

Mest akuta först, andra kan få köa

När rektanglarna är röda, är de upptagna men inte nödvändigtvis med brådskande transporter. Men det betyder inte att de inte kan användas för brådskande uppdrag.

- Ibland måste de tas i bruk för brådskande uppdrag. Den urpsrungliga patienten ligger då kvar på båren och har alltid en akutvårdare med sig. De lämnas aldrig vind för våg. Men med dessa långa avstånd måste vi använda alla resurser som finns.

Det innebär ibland att mindre brådskande transporter avbryts för att de mera brådskande ska kunna skötas.

Jag vet ingenting om kommungränser

Två personbilar krockade i Svartå
Bildtext Fältcheferna leder och koordinerar när flera ambulansers personal jobbar sida vid sida.

Det i vilken kommun rektanglarna råkar finnas, spelar ingen roll, intygar Stentström.

- Jag vet ingenting om kommungränser. Vi skickar bilar som är nära patienterna.

Lika oviktigt är vem som äger ambulanserna, om det är ett privat företag eller räddningsverket eller någon annan.

- Vad det finns för tejp på bilarna bryr jag mig inte om.

Själva fältchefsjobbet är mycket praktiskt. Stenström ger ett exempel: En buss kör av vägen i Svartå. Fältchefen behöver så snabbt som möjligt få vet om bussen har passagerare eller om endast chauffören finns i den.

- Jag får inte dit tio ambulanser på fem minuter. Ju snabbare jag får bra information ju snabbare kan jag fatta beslut som innebär att rätt typ av hjälp finns på olycksplatsen.

- Det är inte så svårt som det kan låta. Desto mera man har rutin, desto lättare går det, säger Stenström som har jobbat med ambulanser i 18 år.

Kontor i bilen

Den största skillnaden mellan fältchefsbilen och en vanlig ambulans är att man från den kan leda och koordinera ambulansverksamheten i hela Västnyland. Bilen har utöver det några specialiteter, den har bland annat vissa mediciner som inte finns i vanliga ambulanser och en respirator som kan hjälpa patienter som har problem med andningen.

Utrustningen finns längst bak i bilen som är lika stor som en liten skåpbil.

När jag påpekar att bilen inte är så stor, ger Stenström svar på tal.

- Den är just passligt stor. Den behöver inte var större.

Fältcheferna har inte tidigare haft en egen bil.

- Innan det fanns fältchefer sa regeln att den första ambulansen på plats leder arbetet. Ett tag har det nu funnits fältchefer men han eller hon har suttit i en ambulans och tagit hand om fältchefsarbetet vid sidan av sitt akutvårdsarbete. Vi tror nog att vi har en positiv inverkan på kvaliteten.

Snabbare hjälp nu

Tre män och en kvinna står och ler framför en ambulans inne på en brandstation.
Bildtext Mats Stenström och kollegan Timo Saari samt deras förman Ville Suonperä samt ansvarsläkaren Milla Jousi.

Det är inte längre kommunerna utan sjukvårdsdistrikten som har ansvar för den prehospitala akutsjukvården.

Den nuvarande fältchefsorganisationen i Västnyland har endast funnits i en månad. Men Lojo sjukvårdsområde har haft fältchefer från början av 2013 och siffrorna visar redan nu att arbetet bär frukt, förklarar fältchefernas förman Ville Suonperä.

De nya fältcheferna har jobbat i Lojo sjukvårdsområde i drygt ett år och nu är också Västra Nylands sjukvårdsområde, alltså Hangö, Raseborg och Ingå, med i verksamheten. Siffrorna visar redan nu att ambulanserna är jobbar bättre än tidigare, berättar fältchefernas förman Ville Suonperä.

- Hjälpen når fram snabbare och ambulanserna hinner hjälpa flera patienter än tidigare.

Suonperä hoppas att den fina trenden fortsätter nu när Västra Nylands sjukvårdsområde är med. Det gäller att se på första vården på ett nytt sätt och använda resurserna så effektivt som möjligt, säger han.

Dyr vård kan spara

Ansvarsläkaren för första vården i Lojo och Västra Nylands sjukvårdsområden Milla Jousi tar också ställning till diskussionen om kostnaderna för ambulanserna.
Hon påminner att den prehospitala akutsjukvården inte enbart borde ses som en kostnad.

Den som stirrar sig blind på priserna för den prehospitala akutsjukvården kan missa hela poängen, varnar Jousi.

- Allt som händer i första skedet av vården, kan spara mycket pengar i slutändan.

Jousi ger ett exempel: Någon i Raseborg får en hjärtinfarkt. Ambulanspersonalen får snabbt en hjärtfilm. Den faxas till helikopterläkaren som fattar beslut och ger vårdanvisningar. Fältchefen och ambulanspersonalen verkställer vården och kör patienten till Mejlans där vården fotsätter. Så här har akutvården räddat mycket, patienten kanske klarar sig med färre intensivvårdsdagar och färre sjukhusdagar. Han eller hon kanske kan fortsätta i arbetslivet i stället för att gå i pension. Då har ambulansvården sparat massor med pengar, säger Jousi.

- Man kan inte enbart titta på vad ambulansvården kostar utan den utgör en del av en större helhet.