Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det blir dyrt med marginaliserade unga

Från 2014
Bild: Yle

Marginaliserade unga blir dyra för samhället. Kostnaderna ligger i miljardklassen, och det här är något riskdagens revisionssutskott vill komma åt.

Enligt utskottet mår de flesta unga bra, men den marginaliserade minoriteten mår allt sämre.

Var femte 13-22-åring lider av mentala problem, och problem med rusmedel är ofta ett hinder för jobb och studier.

Riskfaktorerna går att känna igen redan före skolåldern, påpekar revisionsutskottet i sitt betänkande.

Enligt utskottet får marginaliserade unga hjälp för sent. Ofta är det dessutom svårt och komplicerat att få hjälp. Kommunikationen mellan olika myndigheter fungerar också dåligt.

Med de nuvarande resurserna kunde man motverka malginalisering betydligt effektivare än man gör i dag, anser utskottet. Genom att ordna om tjänster och omfördela resurser ser till att marginaliserade barn- och unga får hjälp i tid.

Enligt betänkandet är social- och hälsovårdsreformen är ett ypperligt tillfälle att skrida till verket.

Diskussion om artikeln