Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Folk är rädda för att skaffa barn

Från 2014
En vuxen kvinnohand kittlar en nyfödd under foten
Bild: Seppo Sarkkinen

Osäkerheten kring världsekonomin har lett till att det föds allt färre barn i större industriländer. Trenden väcker oro bland forskare. Mellan åren 2008-2012 sjönk nativiteten i Kina, USA, Tyskland, Italien och Storbritannien med hela fem procent.

Nativiteten har sjunkit i så gott som alla stora industriländer under den senaste recessionen och det kommer att synas i en svagare ekonomisk tillväxt framöver, bedömer forskare.

Mellan 2008-2012 föddes det 350 000 färre barn sammanlagt i Kina, USA, Tyskland, Italien och Storbritannien. Det är en nedgång på fem procent.

I snitt föder kvinnan nu 1,7 barn, medan siffran borde ligga på 2,1 för att befolkningsmängden ska hållas stabil.

Redan nu krymper den arbetsföra befolkningen i många stora ekonomier - samma trend har observerats under tidigare recessioner, men nu utan uppgång i sikte finns risk för en oändlig ond cirkel.

Lönerna stagnerar och det skapas få nya arbetstillfällen.

Enkäter tyder på att unga i dag låter sig skrämmas av den osäkra ekonomin. Man anser att det helt enkelt inte finns pengar till att försörja en barnfamilj.

Samtidigt försöker forskare utveckla sätt på vilka man kan förbättra levnadsstandarden utan ekonomisk tillväxt.

AP

Diskussion om artikeln