Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Granbarkborren äter granar för flera miljoner

Från 2014
Granbarkborren har förstört barken på en gran, nästan kaläten

För skogsägare i södra Finland kan en skadeinsekt ställa till med stora problem i sommar.

Granbarkborren kan döda granar till ett värde av närmare 10 miljoner euro under sommarmånaderna. Den beräkningen har Finlands skogscentral gjort.

Förra våren var mängden granbarkborrar i södra Finland så stor att nivån kunde liknas vid en epidemi. Nu väntas mängden vara lika stor eller större.

Värdet av skadorna per skogsägare ligger oftast på 500-1 200 euro. Ifjol upptäcktes skador på cirka 2 500 privata skogsägares marker.

Det finns mycket lite man kan göra för att undvika skador under sommaren.

Däremot kan man försöka se till att granbarkborrarna inte förökar sig så mycket. Det kan man göra genom att se till att travar av granvirke och vinterns vindfällda granar förs bort från vägkanterna och skogarna före slutet av juli.