Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Världsarvets strategi med människor och miljö i fokus

Från 2014
Vy från Replotbron i Korsholm
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Sara Bergström

Företagarna, invånarna, miljön och besökare ska gynnas. Det är utgångspunkten för Korsholms strategi för världsarvet som fick grönt ljus i utvecklingssektionen och nu går till kommunstyrelsen.

Turismen ska skapa arbetsplatser och intäkter och i framtiden ska ett ansenligt antal personer vara sysselsatta med att erbjuda tjänster åt väldefinierade kundsegment. Så skriver man i kommunens strategi för världsarvet. Men det är inte kommunens roll att bedriva verksamheten. Kommunen ska skapa förutsättningar för företagare och föreningar att arbeta på ett hållbart sätt.

Paddlare, fritidsfiskare, fågelsskådare och vandrare nämns som exempel där förutsättningarna är störst att skapa internationellt konkurrenskraftiga naturupplevelser.

Logistiskt nämns vägnätet som ett problem. I Replot tvingas besökaren välja norrut mot Björkö eller söderut mot Vallgund. En väg som sammanbinder Björkö med Malskäret skulle göra det möjligt att ta sig runt öarna utan att återvända samma väg man kom.

Aktiebolaget Havets Hus Ab har ett aktiekapital som gör det möjligt att bygga besöksmålet och innehållet borde man börja planera våren 2014.

I strategin nämns en rad redan befintliga turistsatsningar och hur man kan satsa vidare på dem. Som mätbara resultat för att se om satsningarna ger något nämns besökarantal, omsättning och arbetsplatser. Allt hoppas man ska uppvisa stigande siffror.

Korsholms strategi för världsarvet gäller 2014 - 2020.