Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny avloppsledning mellan Karis och Svartå

Från 2014
Uppdaterad 09.05.2014 16:17.
Avloppsvatten brusar fram.
Bildtext Det lilla reningsverket i Svartå ska stänga och vattnet leds i stället till det stora reningsverket i Åminnefors.
Bild: Yle/ Monica Forssell

Vattenverket i Raseborg har beviljats 400.000 euro i understöd av NTM-centralen för den nya förbindelseledningen mellan Karis och Svartå.
Den totala kostnaden kommer att uppgå till ungefär 2 miljoner euro.

Enligt Seija Kannelsuo-Mäntynen (SDP), ordförande för direktionen för Raseborgs vatten, ska vattentornet i Ekenäs först saneras. Det handlar om att förstärka behållare och tätning av ytor. Det arbetet beräknas vara klart i oktober och kostar 800.000 euro.

Förbindelseledningen ska trygga tillgången på rent vatten i Svartå. Avloppsvattnet kommer att ledas till Karis-Pojo reningsverk varefter Svartå reningsverk kan stängas.
Den nya ledningen betjänar 350 hushåll i Svartå. Dessa hushåll är redan kunder hos Raseborgs vatten så nyanordningen förorsakar inga extra utgifter.

Också reningsverket vid Mjölbolsta sjukhus kan stängas om den av Folkhälsan ägda sjukhusfastigheten ansluter sig till den nya ledningen.
För nya anslutningar debiteras 8000 euro. Alla hushåll längs ledningens sträckning har möjlighet att ansluta sig.

Det är Sweco Ympäristö, tidigare Airix, som planerar byggandet av förbindelseledningen mellan Karis och Svartå.

Enligt vattenverkets chef Tom Törnroos vore det också aktuellt att koppla samman vattenledningssystemen i Ekenäs och Karis.

- Det är ett mindre projekt på ett par kilometer ledningar. Det innefattar vägunderfarter men är i övrigt inte så krävande. Det projektet får vi ännu vänta med, först på listan är vattentornet i Ekenäs.