Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stenbrytningen återupptas i Tolkis

Från 2014
Tre arbetare i skyddutrustning vid sprängladdningar.
Bildtext Arkivbild

Brytningsarbetena i Tolkis i Borgå kommer att fortsätta.

Brytningen av berg kommer att ske på Borgå stads fastighet där stenmaterial bröts redan åren 2005–2007. Brytningen kommer nu att fortsätta i de södra delarna av samma fastighet.

Kommuntekniken inom Borgå stad undertecknade ett entreprenadavtal med Konevuori Oy den 6 maj. Före brytningen inleds ska man utföra schaktningsarbeten i området och det ska också byggas en bullervall. Bygget av vallen inleds nästa vecka.

Sprängningarna i anslutning till brytningen börjar i september.

Efter det att arbetena har inletts kan olägenheter i form av ökade trafikmängder och buller öka i närheten av området.

Tiden och arbetsordningen för brytningsarbetena har planerats så att arbetena medför en så liten olägenhet som möjligt för invånarna i de närliggande områdena. Bland annat kommer arbeten som orsakar buller inte att utföras under semestertiden.