Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Östersjön: Ingen kan hantera storolyckor ensam

Från 2014
Uppdaterad 13.05.2014 16:27.
Viking Amorella på grund vid Långnäs
Bildtext En storolycka var nära i december 2013 då MS Amorella stötte på grund.
Bild: Sjöbevakningscentralen i Åbo

Tätare internationellt samarbete vid fartygskatastrofer i Östersjön efterlyses i en ny rapport.

Finländska experter har besökt Östersjöländerna (utom Ryssland) samt Norge och Island för att utreda beredskapen och samarbetsmöjligheterna vid stora sjöfartsolyckor.

Enligt slutrapporten har inget land resurser att helt på egen hand hantera storskaliga olyckor inom sjöfarten, utan internationellt samarbete behövs alltid.

De värsta olyckorna till havs är sektoröverskridande - de hotar såväl liv, miljövärden som egendom och många aktörer är samtidigt involverade i räddningsarbetet.

Enligt rapporten finns det stora skillnader i hur de olika länderna hanterar sektoröverskridande samarbete.

Alla tio länder har maritima spanings- och räddningssystem i enlighet med internationella avtal. Finland, Sverige och Danmark har dessutom en standardmodell för att koordinera luftburna spanings- och räddningsinsatser, som projektet rekommenderar också för de övriga länderna.

Många länder borde också utveckla bättre planer för massevakueringar, och räddningsmyndigheter till lands borde upprätta permanenta evakueringspunkter vid exempelvis passagerarterminaler.

Få planer på att möta storolyckor

Fartygsbränder på Östersjön involverar ofta många länder eftersom brandbekämpningsresurserna är begränsade. Enligt projektet borde länderna ta fram standardiserade procedurer för fartygsbränder och samarbete mellan sina brandinsatsstyrkor.

Projektet pekar också på att länderna har få färdiga planer för att möta storolyckor till havs som beror på brottslighet och att planer borde tas fram i samarbete mellan polis och de övriga räddningsmyndigheterna.

De närmare beskrivningarna av ländernas beredskap för polisoperationer till havs är inte offentliga.

Projektet BSMIR (Baltic Sea Maritime Incident Survey) kom till på finländskt initiativ. Gränsbevakningen och inrikesministeriets räddningsavdelning har lett projektet som specialfinansierades av Utrikesministeriet.

Slutrapporten ger en lägesbild av de tio ländernas beredskap och samarbetsmöjligheter vid storolyckor till havs.