Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Missnöje med Raseborgs val av entreprenörer

Från 2014
Uppdaterad 13.05.2014 19:05.
Vattenrör.
Bild: YLE/ Tiina Grönroos

Alla är inte nöjda med Raseborgs val av entreprenörer för olika byggtekniska arbeten. Två företag och en privatperson vill att staden ändrar flera av besluten.

Direktionen för stadens avdelning intern service valde för en månad sedan företag för gymnastiksalsbygget på Kiilan koulu, för Pojo daghems takrenovering samt för mindre, så kallade timarbeten i stadens fastigheter.

Vvs-arbetena

Företaget Hangö Elektriska nöjer sig inte med valet av VVS-Lundström som första leverantör av vvs-tjänster.
Hangö Elektriska valdes också som vvs-leverantör men först på andra plats.

Arbetsledarfarenhet?

Offertförfrågan förutsätter arbetsledarerfarenhet på tio år eller teknikerutbildning. VVS-Lundström har varken dera, påpekar Hangö Elektriska.

Men chefen för intern service föreslår att rättelseyrkandet förkastas.

Företaget uppfyller enligt is-chefen kraven trots att VVS-Lundström endast har existerat i sex och ett halvt år och ägaren är företagets enda anställda.
Innan han grundade firman ansvarade han för Pojo kommuns vvs-anläggningar i två och ett halvt år. Erfarenheten är sammalagt knappt nio år.
Ägaren har i tiderna också gått en treårig kurs vid Västra Nylands yrkesskola och blivit utexaminerad som mekaniker (1983). Men det är en lägre nivå en teknikerutbildningen.

För kort tid på Hilma?

En privatperson har också yttryckt sitt missnöje över valet av VVS-Lundström samt över andra entreprenörsval. Hon anser att stadens offertförfrågan var ute på anbudswebbplatsen Hilma för kort tid, endast 12 dagar mot 21 dagar som rekommenderas.

Hon poängterar också att dåvarande fastighetschefen vid intern service Kjell Holmqvist var med och öppnade offertkuverten för timarbeten trots att han vid den tidpunkten var delägare i ett av de deltagande företagen.

Chefen för intern service föreslår att privatpersonens rättelseyrkanden förkastas eftersom hon eller hennes företag inte är part i upphandlingsärendet.

Referenser för gymnastiksalen vid Kiilan koulu

De sista rättelseyrkandet kommer från byggföretaget Mäkinen som anser sig ha blivit orättvist behandlat när staden valde entreprenör för den nya gymnastiksalsbyggnaden vid Kiilan koulu i Karis.

Mäkinen hävdar att den valda entreprenören K. Jousmaa inte var förmånligast och saknade krävda referenser. Men staden säger att tre miljonprojekt under 2011 och 2012 räcker som referens.
Orsaken till att Mäkinen inte valdes trots deras billigare pris var att de lämnade in en kreditrapport som var från ett annat företag än det som staden krävde.
På begäran skickade de senare den krävda rapporten men kreditklassifieringen där var för dålig.

Direktionen för Intern service tar ställning till rättelseyrkandena på onsdag (14.5).
Intern servicechefen Arne Nummenmaa sade nyss till Yle Västnyland att jävsproblematiken också tas upp på majmånadsmötet, men någon egen paragraf för en sådan diskussion finns inte på föredragningslistan.

Diskussion om artikeln