Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Läspass ska sporra barn till läsning

Från 2014
Uppdaterad 14.05.2014 09:34.
Barn läser böcker.
Bildtext Jennifer Henriksson, Adelina Appel och Sofia Finnström på åk 6 och William Patoranta och Mathias Thijssen på åk 5
Bild: Yle/Ann-Sofie Långvik

Låna tio gånger - simma en gång. Så vill stadsbiblioteken i Kristinestad och Jakobstad uppmuntra barn och unga till att låna mera böcker. Det handlar om att barnen får en stämpel i ett läspass varje gång de lånar böcker. Tio stämplar ger en biljett till simhallen.

Läspassen ökar bibliotekens utlåningar

1:40

- Det är nog bra. Det kanske lockar vissa barn som sitter mycket vid datorn. De kanske inte tycker om att läsa men de tycker om att simma. Då kanske de far lite mera och lånar böcker så att de får en simhallstur. Kanske de blir intresserade av att läsa mera böcker, säger Mathias Thijssen på årskurs fem i Kristinestads skola.

Läspasset i Kristinestad togs i bruk i maj och är giltigt till slutet av året. I Jakobstad har de använt bibliotekspasset under vårterminen och det avslutas 15 maj.

- Föräldrarna har kommenterat på det sättet att vad bra, nu kan de motivera till biblioteksbesök lite oftare, säger Monica Borg-Sunabacka, chef på barn och ungdomsavdelningen på biblioteket i Jakobstad.

Över tusen fler lån per månad

Idén till bibliotekspasset har prövats även på andra orter i Finland, bland annat Vasa och Laihela, så det vara bara att damma av ett färdigt koncept och anpassa det till det egna biblioteket. Och det har burit frukt i Jakobstad. Förra våren hade utlåningen sjunkit. Nu har trenden vänt.

- Om vi ser på utlåningen av böcker enligt statistiken från januari till april så det är flera tusen flera lån varje månad, så det har haft verkan, säger Monica Borg-Sunabacka.

Monica Borg-Sunabacka riktar också tacksamhet till idrottsbyrån och simhallen som gick med i samarbetet.

Klasslärarna Nina Lindlöf och Åsa Ekman på lågstadiet i Kristinestad tycker att det var bra att också Kristinestad införde läspass.

- Det är ett bra drag. Det får gärna sprida sig till bokbussen. Bokbussen kommer varje onsdag i princip till skolan och eleverna lånar flitigt där. Där passar också läspasset bra, säger Nina Lindlöf.

- Ja, allt som bara kan få elever att läsa mera är bra, säger Åsa Ekman.

Biblioteket i Kristinestad vill genom läspasset påminna om sin existens och uppmuntra barn och unga att låna mera böcker. De har noterat att barn och unga inte läser lika mycket som förr och vill nu vända trenden, precis som i Jakobstad.

Spänning och kärlek

Vi träffar några femte och sjätteklassare i Kristinestad som alla verkar ha ett gott förhållande till böcker och läsning.

Vad ska en bra bok handla om?

- Spänning, säger Jennifer Henriksson.

Spänning hittade Jennifer Henriksson senast i boken Hemligheten på vinden.

- Den handlar om en flicka som hittar ett fotografi av sin pappa på vinden, men jag kommer inte ihåg vad som hände.

- Jag läser Kalle Anka varje dag. Och tidningar och böcker ganska ofta, säger Adelina Appel.

- Jag läser mest tjockare böcker som har ganska mycket spänning och vänskap och kärlek, säger Sofia Finnström.

Flickorna går på årskurs sex i Kristinestads skola. Mathias Thijssen och William Patoranta går på årskurs fem i samma skola. Deras läsvanor skiljer sig inte mycket från flickornas. De läser mest på kvällarna och när de har ledigt från skolan.
De här barnen läser också tidningar och dagstidningar. Tidningar som innehåller sport lockar William Patoranta. Utöver det läser han Kalle Anka, liksom också Mathias Thijssen, lite varje dag.

Kalle Anka kan vara lärorikt

- Kalle Anka är bra. I vissa tidningar finns lite om historien, där kommer upp olika namn på konstnärer eller liknande, så man kan också lära sig från Kalle Anka, säger Mathias Thijssen.

Alla är inte lika intresserade av att läsa som de här barnen. Och det syns i utlåningsstatistiken på våra bibliotek. Och även om de här skoleleverna läser böcker och tidningar, blir det glest mellan biblioteksbesöken.

- Men bokbussen kommer till Skatan en gång i veckan, säger William Patoranta.

Klasslärarna Nina Lindlöf och Åsa Ekman tycker att bibliotekets och fritidssektorns initiativ att införa ett läspass är bra. Ur lärarperspektiv har de noterat vad det innebär när barn inte läser lika mycket som förr.

- Det märks till en del i läsförmågan, och att ordförrådet och ordförståelsen blir sämre, säger Åsa Ekman.

- Och eleverna har svårare att plocka ut viktiga saker ur en text, säger Nina Lindlöf.

Läs högt också för större barn

Lärarna tycker att skolan och biblioteket har ett gott samarbete. De påminner också att attityderna hemifrån väger mycket när det gäller barnens läsvanor. Att ha böcker hemma, föregå med gott exempel, och att läsa högt för barnen är sådant som man kan syssla med hemma för att öka intresset för barnen att läsa själva.

- Vi slutar oftast läsa för tidigt för våra barn. Vi märker ju här på skolan när vi har högläsning hur barnen njuter av att lyssna när läraren läser för dem, säger Nina Lindlöf.

- I vår nya läroplan kommer det fram att man bör läsa olika typer av text. Det ska vara skönlitteratur, men också att man kan tillgodogöra sig faktalitteratur. Allt läsande är bra, säger Åsa Ekman.

Läspasset i Kristinestad har delats ut till skolorna i centrum och gäller på stadsbiblioteket. Fram till slutet av året får barn och unga samla stämplar när de lånar böcker.