Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Krav på lägre fasad mot torget i Jakobstad

Från 2014
Uppdaterad 14.05.2014 15:54.
En skiss av torghuset i Jakobstad.

Utlåtanderundan för det detaljplaneförslag som gjorts upp för torget och gatuområdena runt torget i Jakobstad avslutas på onsdagen. Förslaget är gjort av arkitektbyrå A-Konsult i Helsingfors.

Programmet är inte längre tillgängligt

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) anser att byggnadsmassan är för massiv och hög mot torget. Det anser också bildningsnämndens kultursektion i Jakobstad.

Kultursektionen är mer konkret i sitt ställningstagande och anser att takhöjden mot Rådhusgatan och torget inte bör överstiga taklinjen från det gamla biblioteket. Det betyder i praktiken att byggnadskroppen till den överstigande delen måste dras in och förskjutas mot gågatan. Sektionen tar inte ställning till hur mycket fasaden borde dras in.

- Fasaden mot Rådhusgatan är för hög i förhållande till den bebyggda miljö som finns där, säger kultursektionens ordförande Christer Tonberg.

Programmet är inte längre tillgängligt

- Utlåtandena var ingen överrraskning för mig, säger stadsplanearkitekt Pekka Elomaa i Jakobstad.

Planeraren A-Konsult sammanställer utlåtandena

Ändringen i detaljplanen som gäller torget och gatuområdena kring torget i Jakobstad har gjorts av en konsult, arkitektbyrå A-Konsult. Konsultens uppdrag blir nu att sammanställa de utlåtanden som getts om detaljplaneförslaget. Därefter blir det stadsplanearkitekt Pekka Elomaas uppgift i Jakobstad att bereda ärendet till tekniska nämndens möte den 27 maj.

- Det viktiga nu när det gäller skyddsfrågorna är att vi ligger på samma linje som Museiverket, säger konsulten, arkitekt Johan von Martens.

von Martens säger också att de är överens om vilka byggnader som skall skyddas.

- Stadsbildsfrågan är däremot mera en fråga om tyckande på sätt och vis. Den som inte har jobbat praktiskt med de här frågorna har lite svårt att gestalta vad kärnan riktigt är och vad den kommer att resultera i sist och slutligen, säger von Martens.

von Martens fortsätter och säger att bilder bara är bildillustrationer.

- Vi känner oss inte så hemskt osäkra i sadeln beträffande den lösning som vi presenterat, vi tror att den är väldigt väl underbyggd, säger von Martens.

Museiverkets utlåtande i frågan har inte ännu i det här skedet anlänt till Jakobstad men kommer att göra det under onsdagen.