Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Billigare miljöskydd tack vare ny grundvattenmätning

Från 2014
Uppdaterad 14.05.2014 14:57.
Erkki Virtanen och Pekka Jutila mäter grundvattenförhållanden i Ingå.
Bildtext Pekka Jutila och Esko Virtanen.
Bild: Yle/Minna Almark

Jordbrukarna i Ingå kan i framtiden komma billigare undan när det gäller miljöskyddet. Grundvattnet på Storgårdsområdet i Ingå kartläggs nämligen som bäst och det kan innebära att de odlingsområden som måste skyddas blir mindre.

Geologiska forskningscentralen inledde kartläggningen i april med gravitationsmätningar. På det sättet vill man ta reda på hur djup berggrunden är och hur tjocka de lösa jordlagren är.

Radio Vega Västnyland

1:39

Fältarbetarna Esko Virtanen och hans kollega Pekka Jutila stannar var åttionde meter på åkern vid stamväg 51 för att mäta jordytans höjd och berggrundens tyngdkraft. Totalt ska ett område på ungefär två gånger tre och en halv kilometer mätas.

De siffror Virtanen och Jutila får fram skickar de sedan till kontoret i Kuopio för att analyseras.

- För vår del handlar det om att samla ihop siffror som sedan berättar hur grundvattnet strömmar och var det samlas, säger Jutila.

När det klarnar hur grundvattnet strömmar och hur jordlagren ser ut djupt nere under jorden, är det lättare att dra gränser för de odlingsområden där grundvattnet behöver skyddas. Det kan innebära lägre kostnader för jordbrukarna, som i så fall kan använda sig av billigare bekämpningsmedel på de åkrar som inte hör till grundvattenområdet.

Gravitationsundersökningen avslutades i april. I maj fortsätter projektet då det vid Ingå å kommer att borras fyra hål som sträcker sig ända ner till den underliggande berggrunden.

Utredningen utgör en del av Nylands förbunds och Geologiska forskningscentralens gemensamma projekt "Grundvattenutredningar - ett medel för att främja jordbruksnäringens lönsamhet".