Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kvinnor blir kollegor över branschgränserna

Från 2014
Uppdaterad 16.05.2014 21:15.
Sara Bondegård och Nina Ingves

I höst startar ett kvinnonätverk för företagare i Sydösterbotten. Nätverket riktar sig till kvinnor som är företagare och som känner behov av ett tankeutbyte med andra företagare.

- Som enmansföretagare är det ju så att man saknar kolleger. Det blir en kollegial plattform att ha ett nätverk omkring sig, även om vi är från olika branscher, säger Sara Bondegård, företagare i Kristinestad.

Näringslivsbolaget i Kristinestad har tagit initiativ till kvinnonätverket, som omfattar hela Sydösterbotten. Verksamheten inleds i höst.

Över gränserna

- Min vision är ett brett nätverk som jobbar över kommungränser, över branschgränser, över språkgränser. Helt enkelt ett nätverk som är öppet för alla kvinnor som är företagare. Och ett sådant nätverk där man kan utbyta idéer, man kan få stöd och hjälp av varandra, man kanske hittar nya sätt att jobba på. Och allt det här tror ju jag kan leda till att man får en ökad tillväxt i företaget, men också helt på det mentala planet att man kan utvecklas som företagare, säger företagsrådgivare Nina Ingves, som fungerar som koordinator för nätverket.

Att det finns ett behov av ett sådant nätverk just bland kvinnor beror enligt Ingves på att många kvinnor har sådana företag som inte kräver några anställda.

- Man upplever att man har ett behov av den sociala gemenskapen, men också av den professionella gemenskapen, säger Ingves.

"Företagarnas kaffepaus"

En grupp kvinnor har redan börjat med informella företagarträffar som Sara Bondegård drog igång i början av året. Företagarnas kaffepaus visade att det finns ett behov av nätverk för kvinnor.

- Vi har haft våra små kaffestunder en gång i månaden.Vi har diskuterat vad som har kommit upp kring kaffebordet. Det kan ha varit något som har angått ens företag som man har funderat över, eller så har vi bara diskuterat vädret. Det har varit helt fria samtalsämnen, säger Bondegård.

- För en enskild företagare är det svårt att hitta tid, energi och engagemang att ordna ett sådant här nätverk på egen hand. Därför ser vi att vår roll på näringslivscentralen är att fungera som koordinator. Då kan i stället företagarna vara med och skapa innehållet i verksamheten, men behöver själv inte vara den som drar och organiserar, säger Ingves.

Den som är intresserad av att gå med i nätverket och delta i en brainstormingträff den 12 juni kan vända sig till Nina Ingves på näringslivsbyrån i Kristinestad. Då skapas ramarna för verksamheten.

Dels kommer det att ordnas seminarier, föreläsningar och friare träffar inom ramen för nätverket, och dels kommer sociala medier att användas som en mötesplats.