Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Specialsjukvården fortfarande dyr i Raseborg

Från 2014
Uppdaterad 27.06.2014 10:47.
Bildtext HNS har höjt priserna, kommunerna betalar

Vården och omsorgen i Raseborg kommer att ha svårt att hålla sig inom budgetramarna också i år. Det är specialsjukvården som än en gång ser ut att bli betydligt dyrare än budgeterat.

En prognos som gjorts efter årets första tre månader visar att nettobudgeten överskrids med nästan 1,2 miljoner euro i år och det är specialsjukvården står för nästan hela summan (drygt 1,1 miljoner euro).

Ordföranden för grundtrygghetsnämnden i Raseborg, Karl von Smitten (SFP) säger att en av orsakerna till att specialsjukvården kostar mer än budgeterat är att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har höjt priserna.

– Det kan hända att de kommer att justera dem under årets andra hälft.

En annan orsak är att några svårt sjuka raseborgare har vårdats i Helsingfors.

– Det slår ut i en liten kommun, säger von Smitten

Också handikappservicen och den personliga assistansen ser ut av överskrida budgeten med över en halv miljon euro, men där är trenden på nedåtgående.

Långtidsarbetslösheten dyr nästa år

En sak som oroar von Smitten är långtidsarbetslösheten.

– Tyvärr ökar antalet långtidsarbetslösa i Raseborg. Det betyder mera utgifter.

En lagändring som träder i kraft i början av nästa år ställer dessutom hårdare krav på kommunerna att sysselsätta de långtidsarbetslösa. Om personer som har varit långtidsarbetslösa över 300 dagar inte sysselsätts måste kommunerna betala till staten.

von Smitten befarar att det blir dyrt för Raseborg eftersom det är svårt att utöka platserna inom de sysselsättande verkstäderna.