Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo: Sappi ska inte bränna kol

Från 2014
Sappis pappersbruk i Gerknäs
Bildtext Sappis papperfabrik kommer nästa år att ha ett eget kraftverk
Bild: Bild: YLE / Patrik Rosström

Lojo stad vill att det nya kraftverket vid Sappis pappersfabrik i Gerknäs undviker att använda stenkol. I stället borde kraftverket använda så mycket biobränsle som möjligt.

Sappi förnyar sitt kraftverk för att sänka energikostnaderna. Kraftverket fick bygglov i april och ska vara klart nästa år.

Sappi vill också uppfylla nya stränga miljökrav. Tanken är att kraftverket ska använda biobränsle och stenkol.

Miljö- och byggnadsnämnden i Lojo poängterar att det är viktigt att det används så mycket biobränsle som möjligt i kraftverket och att användningen av stenkol minimeras.

Lojo är en kolneutral kommun och har förbundit sig att minska utsläppen av koldioxid.

Lojo stad kräver också att bullernivåerna måste vara under kontroll och att förvaringen av stenkol inte får medföra damm eller nedsmutsning i grannskapet.

Diskussion om artikeln