Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"De flesta vill inte vara mobbare"

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Mikael Nylund vid Boragaregatans skola i Vasa.
Bild: Yle/Anna Ruda

En vuxen i skolan, en kompis eller en vänelev får höra om att det finns en konflikt mellan några elever. Då är det oftast klasslärarens uppgift att reda ut om det är frågan om mobbning.

- Mobbningen ligger i upprepningen, att det är samma person som upprepade gånger blir nertryckt eller bråkad med av samma person, säger Mikael Nylund, specialklasslärare i Borgaregatans skola i Vasa.

Nylund berättar att varje fall av mobbning är unikt. När mobbningen är utredd talar skolans antimobbningsgrupp med mobbarna och den som blir mobbad.

- Diskussionerna kan pågå länge, säger Nylund.

Löser de flesta fallen

Nylund berättar att de brukar lösa de flesta mobbningsfallen. Han säger att den som mobbar gör det så länge han eller hon tror eller vet att ingen vet om det.

- Sen då det upptäcks och vi berättar att vi vet när var och hur mobbningen sker brukar mobbningen upphöra, säger Nylund. De flesta vill inte vara mobbare.

En del mobbning fortsätter trots att mobbningen blir känd och då krävs det mera jobb av antimobbningsgruppen.

Mobbningen kan uppstå var som helst och när som helst. Till Borgaregatans skola kommer elever från flera lågstadieskolor och någonting som har inträffat i lågstadiet kan plötsligt ge upphov till mobbning igen i högstadiet.

Enklare förr

Nylund säger att det var enklare att jobba mot mobbning förr.

- Nu sitter ungdomarna framför skärmarna hela tiden och på de sociala öarna kan man mobba ganska dolt. För att få bukt med mobbningen måste vi hitta upprinnelsen till den, säger Nylund.

En svår gräns att dra mellan mobbning på skoltid och fritid.

- Om mobbningen uppstår på fritiden på en ishockeyträning kontaktar vi föreningen och naturligtvis föräldrarna och så försöker vi hålla ihop allt i ett paket. Mobbningen påverkar skolarbetet, oberoende om du blir mobbad eller är en mobbare, säger Nylund.

Det är också en svår balansgång med hur mycket man som vuxen ska blanda sig i mobbning. Nylund berättar att de på skolan har märkt att det ibland kan gå fel om föräldrar tar kontakt med varandra om mobbning. En del menar att man överhuvudtaget inte ska blanda in föräldrarna i mobbning.

- Det nyaste nu är nog att föräldrarna ska underrättas, men det är kanske inte det första man gör, säger Nylund.

Nylund säger att ju mer vi talar om mobbning desto bättre eftersom mobbning inte bara finns i skolan utan överallt i vårt samhälle.