Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Goda förutsättningar för flyktingar i Pargas

Från 2014
Bild: EPA/JAMAL NASRALLAH

Pargas kunde ta emot 4-5 flyktingfamiljer, alltså 20 kvotflyktingar, våren 2015. Det föreslår den arbetsgrupp som utrett Pargas förutsättningar att ta emot flyktingar.

Arbetsgruppen har studerat olika delområden som bland annat bostadsläge, utbildning, dagvård och språk och kommit fram till att det finns möjligheter att ta emot den föreslagna gruppen, berättar Pargas barnomsorgschef Pia Hotanen som fungerat som arbetsgruppens ordförande.

Arbetsgruppen föreslår att en flyktinghandledare anställs för ett år.

Många grannkommuner kommer också att ta emot flyktingar, vilket ger goda möjligheter till samarbete.

- Det finns säkert mycket möjligheter till bra samarbete till exempel beträffande utbildning både för personal och flyktingar, säger Hotanen.

Det också viktigt att ge flyktingarna möjlighet att skapa kontakter med andra flyktingar i regionen. Därför föreslår arbetsgruppen att flyktingarna ska lära sig finska som första språk. Den finska skolan i Pargas har också bättre förutsättningar att ta emot flyktingar, eftersom de har en färdig plan för förberedande undervisning. Den finska skolan har också mer utrymme.

På grund av bostadssituationen och närheten till servicen i Åbo föreslås flyktingarna placeras i Pargas kommunområde.

Det är Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentral som bett Pargas utreda stadens förutsättningar att ta emot flyktingar och fatta ett beslut i frågan. I januari tillsattes en arbetsgrupp inom staden för utredningen.

Stadsstyrelsen har bett om utlåtanden om utredningen av bildningsnämnden, social- och hälsovårdsnämnden och kulturnämnden. Frågan kommer upp i fullmäktige i juni.

Läs hela utredningen här.