Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ung sommarjobbare: Känn till dina rättigheter!

Från 2014
Uppdaterad 17.05.2014 16:05.

Det här är den tiden på året när avtal om sommarjobb ingås. Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att samma arbetsvillkor gäller för sommarjobbare som för andra arbetstagare. Det finns dessutom en del särskilda bestämmelser för arbetstagare som är under 18 år.

För många unga är det fråga om deras första arbetsplats och de känner inte till villkoren.

Innan sommarjobbet inleds lönar det sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal där man kommer överens om lönen, arbetstiden, arbetsuppgifterna, anställningens längd och var arbetet ska utföras, om en eventuell prövotid och om vilket kollektivavtal som ska tillämpas. Hur stor lönen är framgår vanligtvis av branschens kollektivavtal.

Övervakas under sommaren

Lagen innehåller en del särskilda bestämmelser för arbetstagare under 18 år. Syftet med bestämmelserna är att skydda den unga arbetstagaren.

En arbetsgivare får anställa en som har fyllt 15 år och som har fullgjort sin läroplikt. En 14-åring eller en som fyller 14 under det aktuella året får utföra lätt arbete under högst hälften av sommarlovet. Nattarbete är förbjudet för personer under 18 år.

Personer under 16 år får inte utföra de arbeten som social- och hälsovårdsministeriet betecknar som farliga arbeten. 16-17-åringar får utföra farliga arbetsuppgifter, förutsatt att man beaktat säkerheten i arbetet i tillräckligt hög grad.

Dessutom har man definierat särskilt skadliga arbeten som personer under 18 år inte alls får utföra.

Regionförvaltningsverken övervakar under sommaren unga sommarjobbares arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Målet är att garantera även dem som arbetar i säsongarbete och unga arbetstagare rättvisa anställningsvillkor och en trygg och sund arbetsmiljö.