Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vånoelever trivs i Bergvalla föreningshus

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Våno skola är tillfälligt inhyst i Bergvalla föreningshus
Bild: Yle/Lotta Sundström

I en dryg vecka har Våno skola huserat i Bergvalla föreningshus. Vånoeleverna evakuerades från det egna skolhuset i slutet av april på grund av fuktskador och problem med inomhusluften.

Skolans framtid är oviss men rektor Jonas Wallin är nöjd med de tillfälliga utrymmena i Bergvalla där de stannar läsåret ut. Nu är alla elever igen samlade under samma tak och enligt Wallin trivs eleverna bra. Veckan innan flytten till Bergvalla hade de yngre barnen sina lektioner i Malms skola och de äldre i Pargas svenska gymnasium.

Då det inte finns pulpeter förvaras skolböckerna i stora lådor på scenkanten.
Bildtext Eftersom eleverna inte har pulpeter förvaras skolböcker, färgpennor och annat som kan behövas i stora lådor.
Bild: Yle/Lotta Sundström

I Bergvalla föreningshus har eleverna i årskurs ett och två ett eget krypin medan de två övriga undervisningsgrupperna samsas om samma sal. Det är en utmaning att hålla ljudnivån i schack. Ibland har den ena klassen varit ute då man velat ha det lite lugnare för den klassen som är inne.

-Det ekar ganska mycket så då när båda klasserna är inne samtidigt måste man ha ganska tysta aktiviteter och jobba självständigt i böckerna. Men vi har också kunnat ganska långt turas om så att då ena gruppen är ute kan man ha mera prat inne, berättar rektor Wallin.

Innan beslutet att evakuera Våno skola hade både lärare och elever symptom som orsakades av den dåliga inneluften. Redan nu mår de flesta bättre även om endel fortfarande behövt medicinering.

Framtiden är oviss

Det är fortfarande oklart var Våno skola kommer att inleda höstterminen. Hur omfattande renovering som krävs för kunna ta Våno skolas skolhus i bruk utreds för tillfället. Samtidigt utreds också om Våno skola och närliggande Sunnanberg och Skräbböle skolor skall fortsätta som självständiga eller slås ihop i en nära framtid.

Inför hösten finns det enligt Pargas fastighetschef Seppo Pihl hittills tre framlagda alternativ för Våno skola. En möjlighet är att man genomför en mindre renovering av skolbyggnaden och därtill förser skolan med en barack som ersätter våtutrymmena. De två andra alternativen innebär att hela Våno skola flyttar till baracker som antingen skulle stå på den egna skolgården eller på Skräbböle skolas gård. Två baracker kommer i vilket fall som helst att stå på Skräbböle skolas gård eftersom de har brist på utrymmen. Alla dessa tre är tillfälliga lösningar som ska ge beslutfattarna mera tid att se över skolnätet.