Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg tar över Skåldö vattenandelslag

Från 2014
Skåldö vattenandelslag
Bildtext Tanken är att vattenverkets driftskostnader och kassaflöde inte ska öka på grund av övertagandet.
Bild: Yle

Raseborgs stad tar över konkursfärdiga Skåldö vattenandelslag. Det beslöt stadsfullmäktige i Raseborg i går (19.5).

Raseborgs stad köper andelslagets tillgångar till ett pris som motsvarar andelslagets nettoskulder, det vill säga 2,2 miljoner euro.

Stadens vattenaffärsverk, Raseborgs Vatten, ska köpa tillgångarna och för det behövs pengar.

Staden lånar pengarna till vattenverket. Lånetiden är tio år så att vattenverket betalar hela lånet när tioårsperioden är slut.

Nya vattenförsörjningsavtal

Raseborgs Vatten gör nya vattenförsörjningsavtal med alla fastigheter som anslutits till vattensystemet, men nya anslutningsavgifter uppbärs inte.

Det är den viktiga koncernsektionen och stadens revisorer som har tagit fram övertagningsmodellen.

Tanken är att vattenverkets driftskostnader och kassaflöde inte ska öka på grund av övertagandet.

I stället ska det ses som en investering som på sikt kan ge vattenverket ökade intäkter.

Borgensförbindelse

Staden hade gått i borgen för Skåldö vattenandelslags lån och kan i praktiken anses vara tvungen att ta över verksamheten då andelslaget inte längre klarar den.

Stadsfullmäktige beslutade tidigare att styrelsen ska räkna ut hur stor del av köpesumman ska belasta vattenverket så att lösningen blir kostnadsneutral och inte innebär ökade kostnader för andra kunder hos vattenverket.

Diskussion om artikeln