Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

NTM-centralen tackar för vägobservationer

Från 2014
Uppdaterad 21.05.2014 09:42.
Dåliga vägar finns det gått om i Finland.

Nylands NTM-central tackar i ett brev till Yle Östnyland för satsningen att kartlägga dåliga landsvägar, men utsikterna att få vägavsnitten reparerade är dystra, skriver projektchef Tuomas Vasama.

NTM-centralens och östnylänningarnas observationer av dåliga vägavsnitt stämmer bra överens. Problemet är att de vägar som är i sämsta skick är så kallade mindre trafikerade vägar, det vill säga vägar som NTM-centralen inte prioriterar. Det att lågtrafikerade vägar inte har prioriterats på många år har lagt sina tydliga spår och vägarna är idag i dåligt skick, skriver Nylands NTM-central.

Ingen lösning på problemet är i sikte. Regeringen har meddelat om nya nedskärningar i vägunderhållet.

- Den enda landsväg på Yles lista som kommer att åtgärdas i år är landsväg 55 (Mäntsälävägen), där ett kort avsnitt beläggs på nytt, skriver projektchef Tuomas Vasama.

NTM-centralen satsar framöver mera på lappning för att hålla mindre trafikerade vägar i skick. Det handlar inte bara om akut lappning, utan om att till exempel asfaltera om korta vägavsnitt och på det här sättet förlänga vägarnas livscykel.

NTM-centralen kan också vara tvungen att sänka hastigheten på vägavsnitt som är i mindre bra skick.
Var finns de dåliga vägarna?
Lappträsk skriver brev om dåliga vägar
Vårbergsvägen asfalteras - väg 176 måste vänta
Ta det lugnt på gropiga vägar
Underhållet av vägarna missköts
Asfalt räddade immersbyvägen
Vägarna blir inte bättre
lilla lovisa inte i topp för nya cykelvägar