Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ingen minskning i växthusgasutsläpp

Från 2014
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Finland släpper fortfarande ut relativt små mängder växthusgaser. Enligt Statistikcentralens snabbestimat för år 2013 minskade utsläppen ändå inte märkbart.

År 2013 motsvarade växthusgasutsläppen i Finland 60,6 miljoner ton koldioxid. Det är i stort sett samma siffra som år 2012. Däremot ökade utsläppen inom utsläppshandeln med cirka 7 procent jämfört med året innan. Utsläppen utanför utsläppshandeln understeg år 2013 EU:s åtagande med cirka 6 procent.

Tittar man på växthusgasutsläppen ur ett längre tidsperspektiv, har de årliga utsläppen ändå gått ner en aning. Under 1990-talet och i början av 2000-talet motsvarade den årliga utsläppsmängden omkring 70 miljoner ton koldioxid.

Inom energisektorn ökade användningen av stenkol i fjol, medan användningen av olja, naturgas och torv minskade.

Läs mera på Statistikcentralens webbplats.