Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"De lever i parallella universum"

Från 2014
Uppdaterad 22.05.2014 12:24.
Ungdomsforskare Patrik Söderberg.
Bildtext Ungdomsforskare Patrik Söderberg.

I stort sett mår de österbottniska ungdomarna bra. Men de lever i helt olika världar. Det menar ungdomsforskaren Patrik Söderberg.

Sedan 2005 har de österbottniska ungdomarnas välmående undersökts i ungdomsenkäten Luppen. Den senaste utfördes 2013 och resultatet visar att de flesta österbottniska ungdomarna mår bra. Två tredjedelar svarade att de är nöjda med sig själva och åttio procent upplever att det är en bra stämning i skolan.

- Men de unga utgör ingen enhetlig grupp. Därför är det svårt att konstatera att ungdomarna mår si eller så. Jag hörde ett bra uttryck häromdagen "vi har parallella universum i vårt samhälle", och det ser vi speciellt när vi frågar vad de tycker har varit den viktigaste händelsen. Vissa svarar "moppekortet", medan andra gläds över att de har fått en kompis, säger ungdomsforskaren Patrik Söderberg.

Anonyma svar ger ärliga svar

De flesta, av de 3645 elever i årskurserna 7 och 9 som deltog i enkäten, vågar tala om sina bekymmer.

- Enkäten är anonym just för att så många som möjligt ska delta. Men det är viktigt att de unga känner att det är någon som bryr sig om de delar med sig av hur de mår. Därför kan man kryssa i att kuratorn på skolan får ta del av svaren.

Sedan undersökningen startade 2005 har alkoholkonsumtionen bland unga minskat.

- Nya fenomen är energidrycker. Användningen av dem har skjutit i höjden. Och medan aggressionsnivån har sjunkit så är de unga lika stressade som de var 2005, säger Söderberg.

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) och Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi utför enkäten som är ett utvecklingsprojekt via NTM-centralen i Österbotten.