Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kustbanan kräver mera klös

Från 2014
Uppdaterad 22.05.2014 15:01.
Pendolinotåg kör på landsbygden.
Bildtext Vilken tågbana ska vi satsa på?
Bild: Soile Laaksonen/VR Group

Planerna på en ny och snabbare tågbana mellan Åbo och Helsingfors bedömer Kaj Lindholm och Merja Laaksonen, SFP, som orealistisk.

Programmet är inte längre tillgängligt

- Det finns en hel del politiskt tryck att satsa på Elsa-banan, eller Esa-banan som den också kallats. Det är ju Helsingfors och Åbo som är de stora motorerna, med landskapsförbunden och stadsdirektörerna i spetsen. Att man nu går via EU är ett skickligt trick, att sätta tryck på Finland. Det är marknadsföring, säger Kaj Lindholm.

För att klara sträckan på en timme blir det kanske bara ett stopp i Lojo. Merja Laaksonen, kommunstyrelseordförande i Sjundeå, säger att det inte behöver vara negativt för hennes kommun. Stora delar av Sjundeå ligger nära Lojo. En hållplats i Nummela kommer också mycket nära.

- Samtidigt vore en så stor satsning på en ny bana löjlig då kustbanan kräver sitt. Ett alternativ vore att helt satsa på att förbättra den istället för att bygga nytt, säger Laaksonen. Två banor har vi inte råd med.

- Det är frestande att satsa på det nya och glamorösa. Kustbanan blir isåfall i praktiken ett B-alternativ, funderar Lindholm.

Politikerstöd?

SFP i Sjundeå har tagit ställning för kustbanan, det engagemanget saknar Kaj Lindholm på bredare front.

- Det förvånar mig storligen att det har varit tyst så länge. SFP sitter i regeringen, tillsammans med SDP och Samlingspartiet. Jag hade verkligen hoppats på en konkret uppgradering i regeringsprogrammet om kustbanan. Det kan hända att nästa chans låter vänta på sig.

Lindholm efterlyser mera klös hos de västnyländska riksdagsmännen Thomas Blomqvist, SFP, Maarit Feldt-Ranta SDP och Raija Vahasalo, Samlingspartiet.

- De kunde tillsammans ha drivit på regeringen och fått något konkret till stånd. Inte bara initiativ eller motioner.

Också Merja Laaksonen skräms över den tystnad som präglar Västnyland i ämnet.

- Då Landskapsförbundet ordnar informationsdagar är det få västnyländska representanter på plats. Det är där vi borde påverka och påminna om att vi finns till, säger Laaksonen. I förbundets senaste logistikplan är vårt kustområde vitt.

Vägar som väntar

Vi har en stor underhållsskuld visavi landsvägar och järnvägar som också bör beaktas, poängterar Lindholm.

- Hela tiden förfaller landsvägsnätet och järnvägsnätet. Dessvärre finns det en vurm för det nya, istället för att sätta i skick det gamla som fungerar. Det är inte mycket som behövs men det skulle göra trafiken på kustbanan smidig.

Merja Laaksonen är inne på samma linje.

- Att satsa på kustbanan skulle innebära hållbar utveckling istället för att göra nya, stora ingrepp i naturen genom att bygga nya rutter och tågbanor. I all synnerhet då en ny motorväg redan har byggts.

- All fungerande infrastruktur finns redan invid kustbanan som kopplar ihop städerna idag. Det är bara Lojo som är utanför och det är där skon klämmer, säger Lindholm.