Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vittnesskydd tas i bruk i Finland

Från 2014
Uppdaterad 22.05.2014 15:39.
Trygghet!
Bild: Yle / Evert Rönnqvist

Regeringen föreslår att ett system med vittnesskydd tas i bruk i Finland. Systemet skulle användas främst i fall av organiserad brottslighet.

Vittnesskyddsprogrammet innebär att personen som behöver skydd flyttas till en annan ort under en ny identitet. Det är fråga om att skydda den som vittnar från hot mot liv eller hälsa, skriver inrikesministeriet i sitt pressmeddelande.

Centralkriminalpolisen skulle ansvara för vittnesskyddet. Vittnets ställning är redan tryggat på olika sätt, men det finns ingen lagstiftning om vittnesskydd. De flesta andra EU-länderna har redan ett lagstadgat vittnesskydd.

En sista utväg

Eftersom det är fråga om en stor livsförändring för den som blir föremål för vittnesskydd, bör programmet inte inledas på lätta grunder.

Innan vittnesskyddsprogrammet inleds övervägs det om personen kan skyddas med mildare medel, såsom besöksförbud, hemlighållande av kontaktuppgifter, polisbeskydd eller säkerhetssystem i hemmet. Programmet inleds bara om andra medel inte är tillräckliga för att skydda personens liv och hälsa.

Några fall om året

Allvarliga fall av hot förekommer sällan i Finland. Polisen uppskattar att vittnesskyddsprogrammet skulle komma till användning några gånger per år.

Kostnaderna för programmet är beroende av antalet personer som skyddas och därför svåra att bedöma i förväg. För tillfället uppskattas de årliga kostnaderna för programmet till cirka 700 000 euro.

Lagändringen föreslås träda i kraft vid ingången av år 2015.