Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mörkt för hjärtkirurgin

Från 2014
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Operation
Bild: YLE: AP Graphics Bank

Hittills har Vasa sjukvårdsdistrikt köpt in hjärtkirurgitjänsterna av Kuopioföretaget Satucon Oy. Avtalet med företaget löper ut den 30 juni och därför har sjukvårdsdistriktet organiserat en offertrunda för att på nytt upphandla tjänsterna.

- Tyvärr har Satucon inte ens lämnat in någon offert, säger Hans Frantz som är ordförande i styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Enligt Frantz fick man in endast en enda offert.

- Den gick ut på att operationerna skulle utföras vid universitetssjukhuset i Tammerfors, men eftervården av patienterna skulle skötas hos oss i Vasa, säger Hans Frantz.

I praktiken innebär den offerten att hjärtoperationerna skulle utföras på det sätt som sjukvårdsdistriktets fullmäktige röstade emot då man uttryckligen beslöt att bevara verksamheten vid Vasa centralsjukhus.

Regionförvaltningsverket väntar på svar

Samtidigt kan Regionförvaltningsverket snart komma med beslut om att lägga ner hjärtkirurgin. Myndigheten har ställt sig kritisk till en rad omständigheter i verksamheten, dels att Vasa centralsjukhus inte har egna kirurger som leder verksamheten, dels att antalet operationer är för lågt. Då sjukvårdsdistriktets styrelse höll möte på fredagen formulerade man sitt slutgiltiga svar till myndigheten.

- Ja, vi har vårt svar till Regionförvaltningsverket klart och kommer att skicka in det mycket snart, säger Göran Honga som är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.

I korthet svarar man Regionförvaltningsverket att den hjärtkirurgiska verksamheten är viktig för befolkningens servicenivå och att uppnådda resultat visar att kvaliteten har kunnat upprätthållas med nuvarande volymer.

- Det betyder att bollen ligger hos Regionförvaltningsverket, det är de som kommer att fatta beslut nu, säger Göran Honga.

Som läget är nu är den sista planerade hjärtoperationen inbokad till den 16 juni, och det är alltså inte osannolikt att det också är den sista som någonsin utförs vid Vasa centralsjukhus.

- Man ska ju aldrig säga aldrig, inte slutade vi med ögonkirurgin vid sjukhuset bara för att vi en tid stod utan kirurg, istället gick den verksamheten på sparlåga en tid medan vi väntade på att hitta en kirurg, säger direktör Göran Honga. Problemet med hjärtkirurgin är bara större eftersom det är så otroligt svårt att få tag på kirurger.