Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Jonas Jungar: Upplyftande nyheter, varsågoda!

Från 2014
Uppdaterad 11.06.2014 14:02.
Jonas Jungar
Bild: Yle

Inför 2014 gav vi på Yle Nyheter er ett löfte (läs mera här) om att börja göra mera s.k. konstruktiva nyheter, för att bredda bilden av verkligheten och visa på lösningar och framåtanda istället för den ibland lite slentrianmässiga eländesrapporteringen. Nu är det dags för mellanbokslut ...

Det väckte till en början mycket förtjusning, men också misstänksamhet och en hel del raljerande båda innanför och utanför huset. Skulle en seriös nyhetsredaktion plötsligt börja göra solskenshistorier?! Handlar inte journalistikens grunduppdrag uttryckligen om att blotta orättvisor och missförhållanden?

Förvisso, men kunde inte det uppdraget också handla om att försöka vara konstruktiv, att peka på lösningar och bidra till att stärka samhället både i stort och smått? Det var den frågan som sysselsatte oss.

Alla redaktionella grupper och alla våra fem regioner fick som uttryckligt mål att utmana sig själva i att hitta de nyheterna som inte nöjer sig med själva problemformuleringen utan på något sätt försöker gå vidare. Ord som alternativ, lösning, inspiration och vision var inte längre flum utan helt gångbara kriterier för hur nyheten presenterades. Låtom oss alltså se vad det resulterade i.

Arbetet pågår hela tiden, men till dags dato har vi bokfört ca 120 stycken nyheter (tv, radio, webb) som på något sätt är konstruktiva till sin karaktär. Här ett litet plock:

Vi har rapporterat om +50-åringar i arbetslivet och företag där de omhändertas väl, om ett sms-system för att rädda personer med hjärtstopp, om en förening som försöker rädda en liten lågstadieskola, om företag som trotsar utsikterna och försöker blåsa liv i ett tomt stadscentrum, och vill mota butiksdöden.

Vi har också rapporterat om förebyggande friskvård för företag, om hur man kan komma åt problemet med dåliga vägar, om hur man kunde råda bot på problemet med dålig mobiltäckning i energisnåla hus och om optimismen och kämpaglöden vid ett byarådsmöte.

Om ett projekt som syftar till att åldringarna ska få vistas mera utomhus har vi gjort en nyhet, likaså om hur utomstående kan hjälpa till när någon har drabbats av en radhusbrand och om hur man kan få svagare elever att läsa mera. Här kan du läsa en artikel om seniorer som utmanar dataåldern, eller om nytänk när det gäller vårt sätt att se på idrott och träning.

Vidare har vi rapporterat om flytande hus som ett vapen mot klimatförändringen, om lyckad rehabilitering av drogmissbrukande mammor, om förbättringar när det gäller möjligheten till njurtransplantioner, om lyckade metoder för vattenrening som dessutom kan bli ekonomiskt lukrativa och om hästar som alternativ till skogsmaskiner.

Och vår mobbningssatsning #tadetpåallvar icke att förglömma. Den minnesgoda läsaren kanske kommer kanske ihåg att den satsningen föregicks av grävprojektet #fixahögskolan. Det har i båda fallen varit fråga om grävande journalistik med en tydligare ambition att söka också lösningar och inspiration, dessutom i öppet samarbete med er, publiken.

Visst går det fel ibland. Idén om konstruktiva nyheter förväxlas fortfarande lätt med positiv nyhet, vilket är en annan sak. Det konstruktiva tar alltid avstamp i (och synliggör) det som inte fungerar, men driver det en bit längre.

Lätt är det inte alltid heller att överhuvudtaget hitta en konstruktiv vinkel på vissa ämnen. Då blir det s.a.s. konventionell rapportering, och bra så. Meningen med de konstruktiva nyheterna är inte att ersätta något, utan uttryckligen att komplettera och berika utbudet.

Men vi har, tror jag, lärt oss mycket på vägen.

Om att ”gammal, hederlig journalistik”, så som vi kanske instinktivt uppfattar den, nödvändigtvis inte är det enda saliggörande. Att det är nyttigt att emellanåt ta sig upp ur invanda hjulspår.

Och om en gnutta idealism tillåts: att världen inte är så dyster och hopplös plats som vi ibland beskriver den.