Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Amerikansk bäver vinner terräng

Från 2014
Den omtalade bävern.
Bildtext Amerikansk bäver i Linnansaari nationalpark
Bild: YLE/Strömsö

Enligt en färsk inventering finns det minst 2400 europeiska bävrar och minst 3700 amerikanska bävrar i Finland.

De båda bäverarterna finns i ungefär lika stora antal som för tre år sedan, men de amerikanska bävrarna har erövrat nya områden längre västerut än förr.

Europeisk bäver finns i nästan hela Satakunta, i delar av landskapet Södra Österbotten och i Kristinestad i Österbotten.

Den amerikanska bäverstammen är kraftigast i landets östra delar, i synnerhet i Norra Karelen samt Södra och Norra Savolax. Men amerikansk bäver finns också i mindre antal i Mellersta Finland och Norra Österbotten samt ställvis i Tavastland.

Europeisk bäver är en inhemsk ursprungsart.

Den större amerikanska bävern planterades ut i Finland på 1930-talet. Numera anses den vara en skadlig främmande art.

Vilt- och fiskeriforskningscentralen beräknar bäverstammarnas storlek vart tredje år.

Uppskattningarna bygger på uppgifter om antalet aktiva vinterbon som samlas in via jaktvårdsföreningarna.