Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Utmanande med obligatoriskt ungdomsfullmäktige

Från 2014
Uppdaterad 02.06.2014 11:38.
Ungdomssekreterare Arne Böhling i Larsmo
Bildtext Ungdomssekreterare Arne Böhling i Larsmo.
Bild: Yle/Johan Gullmets

En ny lag stärker ungdomarnas ställning i kommunerna. De unga ska nu inte bara få tycka till i ärenden som rör unga - de ska ges möjlighet att säga sin åsikt i alla ärenden som rör kommuninvånarna.

Det kommer snart att bli obligatoriskt att ha ett ungdomsfullmäktige eller motsvarande organ för unga i varje kommun.

– Det som gör det här utmanande är att lagstiftarna för in helt nya tankesätt. Nu handlar det om att skapa ungdomspolitik över hela kommunfältet, säger ungdomssekreterare Arne Böhling i Larsmo.

Larsmo hade ett ungdomsråd mellan år 2001 och 2004. Det rådet dog ut på grund av bristande intresse. I dag är det egentligen bara via skolan som det finns en kanal mellan de unga och beslutsfattarna.

I kraft nästa år

Redan nästa år är det tänkt att den nya kommunallagen ska träda i kraft. En övergångsperiod på två år kommer att tillämpas så att kommuner har tid på sig till år 2017 att få den här ungdomsgruppen att fungera.

Överinspektör Suvi Savolainen på finansministeriet
Bildtext Överinspektör Suvi Savolainen på finansministeriet.
Bild: Yle/Johan Gullmets

– Skolfrågor och fritidsfrågor har kanske traditionellt räknats som frågor de unga får ta ställning till. Men nu ska unga ges möjlighet att ta ställning till alla frågor som har betydelse för kommuninvånarna som till exempel välfärd, hälsa, studier och livsmiljö, säger överinspektör Suvi Savolainen på finansministeriet som varit med om att bereda den här lagen.

En undersökning som gjordes i samband med lagförberedelserna visar att i små kommuner verkar de unga ha färre möjligheter att påverka än i större kommuner. I ungefär hälften av Finlands kommuner har ungdomarna närvarorätt i olika nämnder.

– Lagen säger inget om att de unga borde få sitta med i nämnder. Men i diskussioner med ungdomsfullmäktiges representanter har vi förstått att det här är en viktig fråga, säger Suvi Savolainen.

Gemensamma ungdomsfullmäktige

– Kommuner kan ha ett gemensamt ungdomsråd. Det här gäller särskilt mindre kommuner, säger Savolainen.

Arne Böhling menar att det här kunde vara en möjlighet för Larsmo.

– Kommunerna i Jakobstadsregionen kunde samarbeta kring detta, lite i stil med det som vi kallar samarbetsnämnden. Vi kunde bilda en dylik samarbetsnämnd för ungdomsfrågor och ungdomspolitik.

Ser du utmaningar i förslaget?

– Många. Den största utmaningen är hur vi ska hitta ungdomar som vill engagera sig i det här.

Litet intresse bland unga

Enligt Radars granskning visar det sig att många kommuner tampas med samma problem, att det är få unga som vill ställa upp i ungdomsfullmäktige.

Annina Nyström är aktiv i Grankulla ungdomsfullmäktige
Bildtext Annina Nyström är viceordförande i Grankulla ungdomsfullmäktige.

Grankulla är en kommun som länge haft ett aktivt ungdomsfullmäktige och en handbok för hur man kan involvera de unga delas också ut till förtroendevalda. Men antalet medlemmar i Grankulla ungdomsfullmäktige har under det senaste året minskat drastiskt.

– Tidigare år har det varit många intresserade och tillräckligt för att få ett helt fullmäktige och dessutom suppleanter. Men det här året har det inte funnits intresse och vissa som hade varit med länge blev för gamla, så nu är vi bara fem stycken, säger Annina Nyström som går på nionde klass och är viceordförande i Grankulla ungdomsfullmäktige.

Vad tror du det beror på att unga inte vill ställa upp?

– Många kanske inte vet att det finns ungdomsfullmäktige, fast jag hela tiden försöker berätta för bekanta och vänner. Många säger att de inte har tid, här i Grankulla är det många som har flera hobbyn och niorna vill satsa på skolan. Och sen är det förstås det att allt går nästan bara på finska, så det är många som också slutar på grund av det, säger Annina.

Alexander Eriksson sitter med i Lovisa ungdomsfullmäktige
Bildtext Alexander Eriksson är med i ungdomsfullmäktige i Lovisa.

Också i Lovisa har intresset minskat, speciellt bland svenskspråkiga.

– Intresse på svenskt håll är mycket lågt. Jag är den enda svenskspråkiga i ungdomsfullmäktige i Lovisa. Jag önskar att intresse för att engagera sig i politiska saker i staden skulle öka bland de unga. Och att fler svenskspråkiga skulle visa intresse, säger Alexander Eriksson i ungdomsfullmäktige i Lovisa.

Varför är det viktigt att unga deltar i beslutsfattandet?

– Unga tänker på ett lite annat sätt än vuxna. Vi tänker mer konkret och krånglar inte till det som de vuxna gör. Därför är det viktigt att man skulle ta våra åsikter ännu mer i beaktande, säger Alexander Eriksson.

Läs också:

Mer om det här på fredag i Radar klockan 11.03 i radio Vega.