Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Karis får kanske ny brandstation i Tallmo

Från 2014
Uppdaterad 28.05.2014 19:02.
Ny brandstation i Karis - Spela upp på Arenan

Raseborgs stadsstyrelse behandlar på måndag (2.6) ett förslag om att låta bygga en ny brandstation vid den gamla cementfabriken i den så kallade sandgropen vid Bangatan i Tallmo i Karis.

Räddningsverket verkar i dag i tillfälliga hyrda lokaler på Kolaregatan i Karis. Brandmännen blev tvungna att hastigt flytta ut ur sina lokaler på Centralgatan i Karis på grund av dålig inomhusluft.

Hyresavtalet i nuvarande lokaler löper ut 31 oktober år 2016 och det är meningen att den nya brandstationen ska vara klar före det.

Den plats där en ny brandstation kunde byggas i Karis.
Bildtext Det är en slät sandplan där brandstationen ska byggas.
Bild: yle

Nu vill staden konkurrensutsätta bygget av brandstationen och sedan hyra den nya stationen i 30 år av byggaren. Staden hyr sedan vidare brandstationen till Västra Nylands räddningsverk.

Inga extra kostnader för staden

Tekniska direktören Jan Gröndahl vid Raseborgs stad säger att målet är att hyran för den nya brandstationen ska vara ungefär lika stor som i nuvarande brandstation; cirka 200 000 euro. Staden ska alltså inte få några nämnvärda extra kostnader för bygget. Det är också företaget som bygger stationen som ansvarar för lånen.

Om stadsstyrelsen säger ja till projektet kan staden och räddningsverket ingå ett intensionsavtal om bygget. Det krävs innan staden kan gå vidare med planerna.

Tomten där brandstationen ska byggas är 5 000 kvadratmeter stor och byggrätten är 1 500 kvadratmeter.

Den nya brandstationen är tänkt att blir cirka 1 300 kvadratmeter stor. Det finns bland annat i Alberga i Esbo en brandstation av motsvarande typ och storlek, men den slutgiltiga storleken på brandstationen preciseras under planeringens gång.

Diskussion om artikeln