Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Måsen på taket och ejdrarna

Från 2014
Uppdaterad 30.05.2014 15:54.
Forskare Markus Öst har häckande fiskmås i kikaren
Bildtext Forskare Markus Öst studerar häckande mås på Yles tak.
Bild: Yle/Monica Slotte

Den mås som ruvar uppe på Yle Västnylands tak studerades av forskare Markus Öst. Han berättade också om säsongens märkning av ådor som nu är avslutad.

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Markus Öst, docent och specialforskare vid Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia och kustlandsteamet följer noggrannt med fåglar.

Kustlandsteamet vid Aronia släpper iväg en ejder
Bildtext Ejdersläpp med Aronias kustlandsteam
Bild: Heikki Eriksson

Ejdrarna märkta

- Vi märkte sedvanliga 170 ådor som vi satte flaggor och färgringar på för att kunna följa dem. Vi ser hur de beter sig med sina ungar ute på sjön. Det är intressant att kunna följa med samma individs beteende över en längre tidsperiod.

Ejdrar som bildar barnträdgård och samarbetar runt ungarna kan vara släkt men är det inte alltid.
Efter att ungarna fötts söker sig hela kullen ner till sjön. Fåglarna bildar mindre grupper som sköter avkomman tillsammans men det finns också ensamförsörjare bland ådorna.

- Det som är bra med ådorna dvs ejderhonorna är att de litar väldigt mycket till sin kamouflagefärg och smälter väl in i vegetationen. Vi med våra vana ögon ser dem ändå lätt och närmar oss dem med fångstnät. Vi tar blodprov för att mäta stressnivån, vi väger fågeln och mäter huvudets storlek. Huvudets omkrets ger en fingervisning om hjärnans storlek.

Markus Öst
Bildtext Markus Öst
Bild: Yle/Monica Slotte

Ejdern mår inte bra

På en Östersjö-skala mår ejderstammen för tillfället rätt dåligt. Ejdern hade en guldperiod mellan åren 1985 till 1995 men efter det har stammen mer än halverats.

- Den yttre skärgården är närmast tömd på ejdrar medan stammen är mera stabil inåt landet. Det är troligen havsörnen som gör att ejdrarna måste häcka i nya områden. Det är också intressant att följa med samröret mellan rovdjur och byte, konstaterar Markus Öst.

Fågelperspektiv på Yle

Fiskmåsen som ruvar på sina ägg i en stupränna utanför redaktionen studeras för tillfället noggrannt av både lekmän och yrkesfolk.

- Ungefär en månad sitter fiskmåsen där och ruvar. Honan och hanen turas om med uppgiften, berättar Öst, efter att ha riktat kikaren mot yle-taket.

Fåglar som häckar i oskyddad stadsmiljö är ett relativt nytt fenomen. För ungefär 30 år sedan började gråtrutar i Helsingfors att häcka på hustak och fismåsarna tog snabbt över samma beteende.

- På det här sättet är de ju skyddade från rovdjur på marknivå. De är bara de luftburna de måste se upp för. Platta tak som det här är idealiska, sluttande mer besvärliga och inte så poupulära bland måsarna.

Diskussion om artikeln