Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå lät hyreshus förfalla med avsikt

Från 2014
Uppdaterad 03.06.2014 05:17.
Borgå stads hyreslägenheter vid Fredsgatan 37
Bildtext Målfärgen flagar vid Fredsgatan 37
Bild: Yle/Carmela Walder

De 250 hyresbostäder som Borgå planerar att sälja har inte underhållits på de senaste åren. Det har varit ett medvetet drag från lokalitetsledningens sida.

Lokalitetscentralen ansvarar för underhållet av Borgå stads fastigheter. Centralen har med vett och vilja dragit ner underhållet på vissa av stadens hyreshus till ett minimum. Det här har skett under flera års tid. Lokalitetsledningen visste att stadens ledning planerade en försäljning av fastigheterna. Därför ansåg centralen att det inte var motiverat att satsa pengar på renoveringar.

- Det fanns mera akuta renoveringsobjekt såsom skolor och daghem, säger Börje Boström, chef för Lokalitetscentralen.

Radhusen i Ebbo ska rivas

Lokalitetscentralens chef Börje Boström säger att det finns hus som är i så dåligt skick att det inte längre lönar sig att satsa på dem. Han säger att radhus i en våning är sådana att det inte lönar sig att reparera dem, utan i stället bygga nytt då de har levt sin tid. Till den här kategorin hör radhusen i Ebbo.

Radhusen i Ebbo gav lokalitetsledningen en ordentlig vinst i fjol. Lokalitetsledningen fick in 110 000 euro i betalade hyror, medan den satte ut endast 31 000 i underhåll.

För fyravåningshuset vid Edelfeltsbulevarden 23 har lokalitetscentralen fått in nästan 90 000 euro i hyror och satsat 43 000 i underhåll. Huset skulle behöva en hiss, men ingenting har gjorts trots att staten skulle ha betalat hälften av ett hissbygge.

- Vi har nog länge haft den tanken att sälja ut det eller flytta över det till något av stadens egna bolag. Det är kanske den huvudsakliga orsaken till att hissbygget inte har förverkligats, säger Boström.

Målfärgen flagar vid Fredsgatan 37 C.

- Utsidan berättar att staden inte har brytt sig, säger en hyresgäst.

Det huset målas inte, säger lokalitetscentralens chef Börje Boström. Han motiverar beslutet med att huset ska säljas.

"Vi har målat själva"

En invånare i huset vid Fredsgatan 37 berättar att invånarna själva har fått renovera sina lägenheter om de har orkat och haft lust. Borgå stad har inte satsat på renoveringar. Den som vill renovera själv har fått målfärg och penslar från Lokalitetscentralen.

Börje Boström säger att det här har varit ett sätt för staden att undvika kostnader. Han tippar att det inte går till så längre efter att de fastigheter som staden behåller har övergått antingen till A-bostäder eller till ett annat större bostadsbolag för hårdvalutabostäder.

De nya ägarna gör troligen upp renoveringsplaner. Lägenheterna renoveras vanligen då en hyresgäst flyttar ut, så ingen behöver flytta undan en renovering, säger Boström.

Bostadschefen kritisk

Borgå stads bostadschef Ulf Backman är mycket kritisk till att lokalitetscentralen har låtit bli att underhålla fastigheterna. Han menar att en egendom minskar i värde om den inte tas om hand.

- Det är mycket svårt, om inte omöjligt att sälja lägenheter som är i dåligt skick, säger Backman.