Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Aamulehti: Försäkringsläkarna är oftast män

Från 2014
En läkare som håller i ett stetoskop.
Bild: Goodshoot.com / Ludovic Di Orio

Av försäkringsläkarna är under tjugo procent kvinnor, visar en kartläggning som Aamulehti har gjort.

Ändå är strax över hälften av alla landets läkare kvinnor.

Finlands patientförbund anser att det behövs fler kvinnor bland försäkringsläkarna. För patienten skulle det vara bättre om utlåtandena kom från både manliga och kvinnliga läkare.

Försäkringsläkare avgör till exempel beslut om ersättning för arbetsoförmåga eller rehabilitering.

De flesta försäkringsläkarna är födda på 1940- och 1950-talet. Patientförbundet anser att det kan bidra till ett snävare synsätt till exempel när det gäller arbetsförmågan hos patienterna eftersom arbetslivet och dess krav förändras snabbt.

På föreningen för försäkringsläkare uppger man att den ojämna könsfördelningen kan bero på familjeskäl.

- Försäkringsläkaruppdraget är ofta en bisyssla och kvinnliga läkare kanske inte har lika stora möjligheter att ta på sig bisysslor när de har små barn, säger Seppo Kettunen som är ordförande för försäkringsläkarnas förening.

Tidigare i maj beslöt Högsta förvaltningsdomstolen att försäkringsbolagen måste börja uppge namnen på sina försäkringsläkare.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen utför privata försäkringsbolag ett offentligt uppdrag och utövar offentlig makt när de fattar beslut om lagstadgade försäkringar. Flera försäkringsbolag hade besvärat sig till HFD.