Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Regnbågsbarn behöver mera skydd"

Från 2014
Uppdaterad 03.06.2014 00:08.
Bildtext Petra Nysten är besviken på regeringen

Ett flertal barnskyddsorganisationer demonstrerar på måndag för att regnbågsfamiljer ska behandlas lika inför lagen som andra. Det är särskilt familjer med två mammor som är sårbara.

När den nya faderskapslagen behandlas av regeringen riskerar regnbågsfamiljerna att hamna utanför. Det är inte frågan om att regnbågsfamiljerna glömts bort eftersom många av de organisationer som är med och demonstrerar har hörts av arbetsgruppen som förberedde lagförslaget.

Programmet är inte längre tillgängligt

- Jag tror att det handlar om att regeringen ger efter för mera värdekonservativa krafter säger Petra Nysten som är vice ordförande för regnbågsankan rf.

I det här skedet är det familjer med två mammor som absolut borde få samma rätt att bilda familj på lika grunder som familjer med föräldrar av olika kön.

- Barn med två mammor har inte samma rättskydd som andra barn i och med att det krävs en intern adoption för att båda mammorna ska ha samma rättigheter. Om något händer den biologiska föräldern före adoptionen har vunnit laga kraft förlorar barnet båda sina föräldrar säger Nysten.

"Regeringens beslöt att stryka regnbågsfamiljerna"

I det lagförslag som justitieministeriets tjänstemannagrupp överlämnade till regeringen finns mammornas lika rätt inför lagen inte med och nu är organisationerna oroliga för att regnbågsfamiljernas juridiska situation fallit bort.

”Ideologiskt motstånd får inte leda till att barn sinsemellan behandlas ojämlikt” skriver de olika organisationerna i sitt pressmeddelande.

Demonstrationen går av stapeln klockan 17 på måndag utanför justitieministeriet i Esplanadparken.

Medverkande är förutom Regnbågsankan rf också bl a Regnbågsfamiljer, Människorättsförbundet, Seta och Trasek

Henriksson: Moderskapsfrågan finns inte i regeringsprogrammet

- Det har aldrig ännu funnits några paragrafer när det gäller moderskapsfrågan och det finns inte heller med i regeringsprogrammet, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Henriksson säger att hon var medveten om problematiken kring moderskapsfrågan och att hon därför gav den arbetsgrupp som skulle ge ett förslag till ny faderskapslag i uppdrag att också göra en översikt av vad som kan behövas när det gäller moderskapslagstiftningen.

- Jag är jätteledsen att det nu framställs som om justitieministeriet skulle plocka bort någonting när det tvärtom är så att det är en sak som jag vill att ska utredas, säger Henriksson.

Enligt Henriksson är det klart att frågan inte skulle gå igenom i den nuvarande regeringen, men eftersom frågan nu har utretts grundligt finns det en god grund inför kommande regeringsförhandlingar.

Uppdatering 18:49 Några formuleringar har ändrats i texten efter att justitieminister Anna-Maja Henriksson kontaktade redaktionen för att påpeka att frågan om den så kallade sociala moderns rättigheter inte ingår i regeringsprogrammet. Formuleringen i regeringsprogrammet lyder så här: Lagen om faderskap reformeras och den reglering som gäller erkännande av faderskap i fråga om barn som föds i samboförhållanden moderniseras.