Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Hundnosar i medicinsk tjänst

Från 2014
Uppdaterad 03.06.2014 10:45.
Programmet är inte längre tillgängligt

Sniff och Tindra ser ut att ha kul när de turvis står och nosar på innehållet i de åtta skålarna framför sig. Svansen går hela tiden. Varje gång de markerar att de känner igen en lukt, trillar en liten bit hundgodis ner framför dem.

För hundarna är det lek, men för mänskorna runtom blodigt allvar. Lukten kommer från åtta blodprov, ett av proven innehåller cancer. De två hundarna Sniff och Tindra tycks markera rätt varje gång. Det öppnar oanade möjligheter.

Platsen är djursjukhuset vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala. Henrik von Euler är en av dem som följer hundarnas lek. Han är professor och forskar inom området cancer hos sällskapsdjur.

Hundarna måste få belöning hela tiden

Hundtränaren Björnar Sörli är stolt över sina hundar Sniff och Tindra. De har nu lärt sig nosa fram de rätta proverna. Men det är ett arbete som tar tid. Hundarna måste belönas för allt de gör rätt, hela tiden.

Ännu är man långt ifrån den vetenskapliga landvinning det här kan bli. Om pengar och tid finns fortsätter forskningsprojektet så att hundtränarna inte vet vilka prover som innehåller cancer och så måste man se vilken nytta den kunskapen kan ha. Det kan ta flera år innan tillförlitliga experiment har blivit klara.

- Vi försöker hitta nån form av lukt hos cancer generellt som hundar reagerar på, konstaterar professor von Euler.

Det finns idag ingen analysmetod som kan upptäcka cancer generellt, men endel analysmetoder för att hitta specifika former av cancer. Ju tidigare man upptäcker en cancersjukdom, desto bättre är möjligheterna att behandla och få goda resultat.

- Det här är fantastiskt, säger von Euler, efter att man kommit över den konstiga känslan av att hundar verkligen ska klara av att nosa upp cancer. Det är verkligen ett annorlunda tänk.

Det måste förstås ännu säkerställas och påvisas vetenskapligt. Förhoppningen är att hitta helt nya pålitliga diagnosmetoder. Hundnosen är bara ett skede.

Vi betalar gärna för att hålla våra hundar vid liv

- Cancer hos hundar är största dödsorsaken, säger professor von Euler. Det är precis som med mänskorna, hundarna har det allt bättre och blir allt äldre. Då växer också antalet cancerfall.

Intresset och lusten ökar hos hundägarna att hjälpa sina hundar och vårda deras olika svåra sjukdomar.

Det finns också beredskap att satsa pengar på vård och diagnostik. Det omsätts väldigt mycket pengar på djursjukvård och djurvälfärd.

Nytta också för husse och matte

Hundarnas cancer kan alltså sniffas fram och tillsvidare innehåller proven bloprov endast från hundar. Nästa steg är säkert också att ge hundarna möjlighet hjälpa mänskor med cancer inom humansjukvården.

Exakt hur det ska gå till är oklart. Experiment har gjorts också tidigare, nu kanske det blir mer systematiskt.

Projektet i Uppsala går tillsvidare ut på att hundarna får nosa endast på blodprov. Men somliga menar att hundar också kan identifiera cancer bara genom att lukta på mänskor. Det finns berättelser om hur hundar hittar t.ex. hudcancer, men

Björnar Sörli manar till försiktighet. Det finns etiska betänkligheter mot att en hund ska komma med cancerbesked.

Oöverträffat luktsinne

Enligt Sörli är hundens luktsinne 20 000 gånger effektivare än mänskans. Det kommer alltså helt från födseln, men träffsäkerheten kan fördubblas genom rätt träning.

Med en träning på ett positivt sätt kan hundarna lära sig söka efter vad som helst. Endast fantasin sätter gränser, enligt Björnar Sörli. Hundar kan göra vad som helst.

Hundar kan redan tränas att hitta narkotika, pengar, försvunna och döda mänskor. De kan också hjälpa diabetespatienter att hålla reda på alltför lågt eller högt blodsocker. Det finns också epilepsihundar som kan förvarna om anfall hos husse eller matte.

Den entusiasiska hundtränaren Sörli målar fram en lösning för den som ofta tappar bort sina bilnycklar. Hunden kan tränas att leta fram också dem, anser Björnar Sörli.