Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ekonomiutskottet godkände bolånetak

Från 2014
Chiewitzgatan i Lovisa.
Bild: Yle/ Katarina Andersson

Riksdagens ekonomiutskott har godkänt systemet med lånetak för dem som köper bostad.

Syftet med lånetaket är att förhindra att nya bostadslån blir alltför stora i förhållande till säkerheterna, det vill säga bostadens värde. Lånetaket är 95 procent av bostadens värde för dem som köper sin första bostad och 90 procent för övriga låntagare.

Om bostadsmarknaden riskerar att överhettas ska myndigheterna kunna sänka lånetaket till 85 respektive 80 procent av bostadens värde.

Ekonomiutskottet efterlyser effektiv övervakning av reglerna så att systemet inte kringgås genom att låntagaren beviljas ett extra lån utöver bostadslånet.

Förslaget om lånetak ingår i huvudsak i ny lagstiftning om kreditinstitut. Lagstiftningen ska förstärka bankers och kreditinstituts betalningsförmåga och förmåga att hantera förluster.

Lånetaket träder i kraft så fort som möjligt efter att riksdagen har godkänt den nya lagstiftningen.