Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Granbarkborrarna fortsätter härja i Östnyland

Från 2014
Uppdaterad 11.06.2014 07:52.
Skogsbruksingenjören Daniel Larsén söker efter spår av granbarkborren.
Bildtext Revirinstruktör Daniel Larsén undersöker om granen i Pernå blivit attackerad.
Bild: Yle/ Frida Lönnroos

Granbarkborren har i några år funnits i så stora mängder i Östnyland att det kan klassas som epidemier, och läget verkar inte vara bättre i år. Granbarkborrarna torkar ut granar och orsakar skador för flera miljoner euro.

Skogsbruksingenjören Daniel Larsén är revirinstruktör i Strömfors och Pyttis. Han har stor vetskap om granbarkborren då hans examensarbete handlade om baggen. Han säger att när granbarkborrarna finns i så här stor utsträckning så anfaller de också levande träd. Också i år är en epidemi att vänta.

- Finlands skogscentral håller igen på med inventeringarna och det har redan redan kommit en stor fångst. Förra året hade vi en uppföljningsfälla här i Pernå och då sprack epidemigränsen nästan trefaldigt under förra året. Epidemigränsen är 15 000 och vi fick ett resultat på närmare 40 000 individer, säger Larsén.

Varma somrar och vårar gynnar insekten

- De här stora svärmningarna och skadorna har ju först börjat komma år 2010 som en följd av de stormarna som då härjade i östra Finland. De varma somrarna har bidragit till ökningen för garkborrarna har kunnat föröka sig två gånger per år. Därmed finns det en stor grundpopulation av dem, säger Larsén.

Vanligtvis attackerar granbarksbaggen döda eller sjuka träd men vid stora epidemier kan de också döda friska granar. Hur kan man stoppa baggarna?

Mönster på barken från granbarkborrarna.
Bildtext Såhär ser det ut under ytan på en gran som blivit attackerad av granbarkborrar.
Bild: Daniel Larsén

- Man kan tyvärr inte göra så mycket, Om man märker att man har granar under angrepp så är det optimalt att man tar bort de angripna stammarna medan insekten ännu är under bark. Innan svärmningen påbörjas. De träd som kommer torka i juli är redan under angrepp just nu, säger Larsén.

Mera lövträd

Anders Albrecht är biolog och intendent på Zoologiska muséet. Han berättar att epidemin är ett resultat av en ensidig skogsmiljö, han föreslår en förändring i skogshållningen.

- Eventuellt kunde man tänka sig att någon ändring av skogsbruket skulle hjälpa till. Man borde inte ha renodlade granskogar utan låta lövträden finnas kvar som ger skugga och ökar mångfalden. Också hyggesverksamheten borde skötas i mindre figurer, så man inte öppnar stora öppna ytor med kanter som är solbelysta dygnet runt. Baggarna frodas verkligen där. Allt fallet virke ska tas bort från skogen, säger Albrecht.

De värst drabbade områdena i Östnyland är Mörskom, Lappträsk och Sibbo.

Läs också:

Granbarkborren äter granar för flera miljoner