Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Elektrifiering av tågbanan Bennäs-Alholmen kostar 3,3 miljoner

Från 2014
Uppdaterad 06.06.2014 17:22.
Järnvägsstationen i Jakobstad ligger öde
Bildtext Järnvägsstationen i Jakobstad ligger öde.

Virkestransporterna som sker med tåg till UPM:s anläggningar på Alholmen kan inte köras direkt till fabriken eftersom banan inte är elektrifierad. I slutskedet måste diesellok dra tågsättet den sista biten, det här ökar kostnaderna och det går inte att dra full nytta av elektrifieringen av övriga banavsnitt.

Staden Jakobstad vill slippa växlingsområdet i centrum av staden och de trafikproblem som växlingarna medför vid den östra utfarten från staden och samtidigt bygga en underfart under järnvägen.

VR:s växlingsområde i centrum av Jakobstad

Trafikverkets förstudie är klar

Förstudien visar att banavsnittet mellan Bennäs och Alholmen borde sänkas med cirka 75 centimeter på ett par ställen på Pedersöres sidan av banan, lyftanordningar för specialtransporter borde också byggas. De här arbetena inklusive elektrifieringen av banavsnittet beräknas kosta 3,3 miljoner euro. I summan ingår inte arbetena vid bangården i Jakobstad. Bangården i Jakobstad skulle få tre spår plus ett kortare stickspår för lok.

Vad händer nu?
Fortsättningen hänger på statliga budgetmedel. Under sommaren kommer miniregeringsförhandlingarna att ge en del av svaret och till hösten väntar de egentliga budgetförhandlingarna. Ifall staten sträcker till pengar kommer Trafikverket att gå igenom vilken typ av fortsatt planering som behövs.

- Går nödvändiga markköp och planeringen bra i samarbete med kommunerna Jakobstad och Pedersöre behövs ingen omfattande planering, säger Siru Koski som är chef för projektplaneringsenheten vid Trafikverket.

- Ifall Trafikverket får de pengar som behövs kan arbetet göras på ett år om man får en hel byggsäsong, säger Koski.

Ingen triangelbana behövs

Pedersöre kommun har reserverat mark för en triangelbana, men den behövs uppenbarligen inte för att få trafiken att löpa smidigt från Bennäs till Alholmen.

- De flesta virkeståg kommer norrifrån och då behövs triangelbanan inte, ifall fler tåg kom söderifrån kunde den kanske behövas, säger Siru Koski, men inte nu.

Siru Koski anser att elektrifieringen av banan är vettig med tanke på ekonomin i de övriga elektrifieringsprojekt som görs på Ylivieska banan.

Ingen underfart som förlängning på Stationsgatan

Staden Jakobstad har i åratal planerat en underfart under järnvägen som en förlängning av Stationsgatan. Tanken är att utveckla ett handelsområde på den östra sidan av järnvägen. Trafikverkets planer med tre spår i bredd plus ett stickspår på banområdet invid gamla järnvägsstationen gör det sannolikt omöjligt att förverkliga den planen av tekniska skäl.

-Tre spår i bredd innebär att en underfart blir mer tekniskt krävande eller det mest sannolika, den måste flyttas längre söderut , säger stadsdirektör Mikael Jakobsson.