Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Måsarna skrämmer stadsborna

Från 2014
Bild: Yle/ Nora Engström

Tusentals fiskmåspar häckar årligen på taken i Helsingfors och största delen av ungarna hoppar ut ur boet innan de kan flyga. Det ställer till med problem och skrämmer invånarna då måsföräldrarna vill försvara sina ungar, konstaterar man på Helsingfors miljöcentral.

De större gråtrutarna och silltrutarna häckar ofta högt uppe på taken och kan förbli mer obemärkta, men fiskmåsen som är allmännast häckar ofta lägre ner och försvarar, förutom ungarna, också boet om det finns ägg i det.

Ungarna har skyddsfärg och på marken gömmer de sig i buskar och snår och det gör att människorna ofta inte ser dem utan den första observationen av måsfamiljen är en vuxen mås som skriker till i närheten av en människa.

Myndigheterna får också årligen meddelanden om "störda" och "aggressiva" måsar. Speciellt om man inte ser ungarna kan måsanfallen upplevas som obegripliga.

Måsar som rycker mat ur handen på människor upplevs också som obehagliga, fastän det snarast är fråga om jakt på mat, säger man på miljöcentralen.

Orsaken till att måsarna är så allmänna är att de lätt hittar mat i staden form av rester som ligger på marken. Dessutom matar många helt medvetet fåglar men det vill miljöcentralen avråda ifrån åtminstone på sommaren. En ensidig kost som består av bröd kan till och med störa ungarnas utveckling åtminstone hos gäss och svanar.

Diskussion om artikeln