Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Psykvården: Ett par övernattningsplatser i Ekenäs räcker

Från 2014
Uppdaterad 11.06.2014 13:58.
Ekåsens psykiatriska sjukhus,  huvudbyggnaden.
Bildtext Stora gamla psykiatriska sjukhus behövs inte längre. Ekåsens huvudbyggnad representerar en gången i tid inom psykvården.
Bild: YLE / Pia Santonen

Det behövs i framtiden inga psykiatriska sjukhusplatser i Ekenäs. Raseborgare samt Hangö- och Ingåbor får i stället sjukhusvård Lojo och huvudstadsregionen.
Det anser chefsöverläkaren Markku Mäkijärvi vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS.

Styrelsen för HNS ska på måndag (9.6) besluta hur psykvårdskartan i Nyland om några år borde se ut.

I stöpsleven

Framtidens psykvård i Nyland har sedan hösten tagit form i en HNS-arbetsgrupp.
Huvudbudskapet är att psykiatriska problem kan skötas inom den öppna vården. Det behövs endast mycket få sjukhusplatser och de flesta av dem finns i huvudstadsregionen.

Den öppna vården ska vara mångsidig och heltäckande. Om färre sjukhusplatser leder till besparingar, ska pengarna styras till den öppna vården.

Arbetsgruppen har tagit fram olika alternativ för hur antalet vårdplatser kunde fördelas runtom i Nyland.
Förslaget till HNS styrelse innehåller trots det inga exakta platsantal per region utan ger endast de stora linjerna.

Chefsöverläkaren: Stödplatser räcker i Ekenäs, jour behövs inte

Men chefsöverläkaren Markku Mäkijärvi som har lett den stora arbetsgruppen uppger till Yle Västnyland att det i Ekenäs i framtiden endast kan behövas ett par övernattningsplatser.

- Jag vill inte ge något exakt platsantal men det ska vara platser som stöder den öppna vården.

Den psykiatriska jouren i Ekenäs kommer också att försvinna.

Platser i Lojo

Invånarna i Hangö, Raseborg och Ingå som behöver psykiatrisk sjukhusvård kan i framtiden få vård i Lojo eller i Helsingfors.

Lojo ska få ett nybygge med ett tjugotal platser för sjukvårdsområdets egna invånare.
Men i Lojo ska det också finnas åtta platser för klienter från Hangö, Raseborg och Ingå.

Alla krävande fall ska skötas på sjukhus i huvudstadsregionen.

I dag finns det på Ekåsens psykiatriska sjukhus en avdelning med 14 vuxenplatser.
Utöver det finns det i Ekenäs en barn- och ungdomsavdelning med nio platser. För den planeras inga förändringar enligt Mäkijärvi.

"Lojoalternativet dyrast"

Att flytta sjukhusplatserna från Ekenäs till Lojo är det dyraste alternativet enligt Henno Ligi, medlem i psykiatriarbetsgruppen och ledande överläkaren på Ekåsen.

Han tycker att det behövs åtta platser i Ekenäs. De kunde finnas i samband med avvänjningsenheten invid Västra Nylands sjukhus i Ekenäs.

Från hundratals till några

Sjukhusplatserna i Ekenäs har redan tidigare skurits ned markant.

På 1980-talet fanns det 450 platser på Ekåsens och Knipnäs psykiatriska sjukhus i Ekenäs, 2010 var platserna 130.

Lojotillbygget i bruk 2018

Lojopolitikern Riikka Slunga-Poutsalo (Sannf) är viceordförande för HNS styrelse. Hon tror liksom Henno Ligi att det också i framtiden ska finnas akutplatser i Ekenäs.

Lojo har länge väntat på ett tillbygge som ska göra det möjligt att flytta psykvårdsplatserna från Fagernäs gamla sjukhusbyggnad till Lojo sjukhus.
Platserna i Fagernäs är i dag 45 men platsantalet kommer enligt förslaget från arbetsgruppen alltså att halveras.
Målet är att den nya psykvårdsbyggnaden i Lojo tas i bruk 2018.

Två år ska visa de bästa modellerna

Hela Nyland ska år 2018 ha endast 620 psykiatriska sjukhusplatser. Det är fyra platser per 10 000 invånare.

Psykiatrisk jour dygnet runt ska endast finnas på fyra sjukhus.

- De flesta kommer nog att finnas i huvudstadsregionen, säger Mäkijärvi.

Nu gäller det för HNS och sjukvårdsområdena att fortsätta söka goda vårdmodeller och samarbete mellan primärvården och den specialiserade sjukvården, förklarar Mäkijärvi.

- Psykiatrin har varit i omvälvning en lång tid. Nu ska den ha arbetsro en tid framöver så att vi hittar de bästa lösningarna. Om ett par år är vi säkert klokare.

Inget beslut om framtidens psykvård - igen

Diskussion om artikeln