Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fallskärmshoppare vill hoppa igen i Hangö

Från 2014
Uppdaterad 06.06.2014 19:36.
Fallskärmshoppare på täktom flygfält.
Bildtext Ännu för några år sedan var det full aktivitet på fältet.

Luftfartsorganisationen Aviastar vill få igång fallskärmshoppningen på flygfältet i Täktom i Hangö igen.

Under en dryg vecka i slutet av juni och början av juli planerar organisationen ett evenemang för fallskärmshoppare. För det skulle ändringar i de gällande tillstånden behövas, men staden är i miljönämndens förslag inte beredd att bevilja dem.

Aviastar visar också sitt intresse för att arrangera verksamhet för fallskärmshoppare under sammanlagt sex veckor per år och organisationen skulle samtidigt vara beredd att investera i flygfältets infrastruktur.

För den här sommarens evenemang ansöker Aviastar om att få avvika från de bestämmelser som finns i det gällande miljötillståndet. Ur stadens synvinkel finns ett gällande tankningsförbud (från 14 juni 2011) som gäller tills man byggt upp ett fungerande system för tankning av bränsle. Bland annat får bränslet endast förvaras i speciella behållare och marken på platsen där flygplanet tankas ska ha en speciell beläggning. Smält- och regnvattnet från tankningsstället ska också ledas ner i en oljeavskiljningsbrunn som bör ha alarm.

Tystare flygplan nu än tidigare

Aviastar önskar däremot att man under det korta evenemanget kunde avvika från kraven på att bygga en ny tankningsplats och att tankningen kunde ske exempelvis med tankbilar. Organisationen vill också under tre dagars tid göra fler flygningar än vad nu är tillåtet så att de under de här dagarna skulle göra 30 flygningar. De skulle ändå hållas inom ramen för de fastslagna klockslagen 9-18. Sammanlagt beräknas under evenemanget från den 28.6-7.7 att cirka 35 hoppare skulle utföra cirka 1400 hopp. Aviastar påpekar också att de använder sig av ett mycket tystare flygplan än det som tidigare användes i Hangö.

Förslaget som miljönämnden ska ta ställning till den 11 juni går ut på att man inte kan bevilja undantag från det miljötillstånd som nu är gällande, varken vad gäller bränslet eller antalet flygningar. Ärendet måste behandlas som en ansökan om ändring i miljötillståndet och till vissa delar måste organsiationen ansöka om nya tillstånd. Det är Aviastar som tillsammans med Hangö flygklubb lämnat in ansökan om avvikande från tillståndsvillkoren i miljötillståndet.

Det var år 2010 som fallskärmshopparna måste lämna Täktom flygfält efter en lång process med staden där speciellt de närmaste grannarna klagat på verksamheten.

19.2.2008 Camping för fallskärmshoppare i Hangö?
Fallskärmshoppare hotade i Täktom
16.7.2010 Fallskärmshoppare avbryter hopp i Hangö
5.8.2010 Osäker framtid för fallskärmshopparna
3.5.2012 Fallskärmshopparna återvänder inte till Hangö
11.2.2013 Besvär mot miljölov förkastades