Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Inget beslut om framtidens psykvård - igen

Från 2014
Psykiatrins planerade tillbygge i Lojo.
Bildtext Bland annat Lojo väntar på klartecken för en hurudan psykiatrisk tillbyggnad vid Lojo sjukhus.
Bild: HNS

Styrelsen för HNS skulle idag (9.6) besluta hur psykvårdskartan i Nyland ska se ut framöver- men ärendet remitterades och kommer upp på nytt först i höst.

Den skulle ta ställning till bland annat att det framöver endast ska finnas 620 psykiatriska sjukhusplatser i hela Nyland ska år 2018. Det betyder fyra platser per 10 000 invånare. Psykiatrisk jour dygnet runt ska finnas endastpå fyra sjukhus, varav de flesta troligtvis skulle placeras i huvudstadsregionen.

Men styrelsen ville ha tydligare tidtabeller hur man de kommande åren ska göra övergången och mer information om hur man följer upp att den öppna vården fungerar.

- Psykiatrin är mitt inne i så stor förändringsprocess, från anstaltvård till öppenvård, säger ordförande Ulla-Marja Urho som också poängterar att det går att dra upp tidtabeller för den pågående regeringsperioden.

Ärendet med framtidens psykiatri har stötts och blötts nu i sex års tid. Bland annat Lojo har väntat länge på ett tillbygge för psykiatrin, men fortfarande är inte platsantalet klart. Förslaget från arbetsgruppen var att antalet ska halveras från nuvarande 45.

Sedan hösten har planer för framtidens psykiatrivård tagits fram av en HNS-arbetsgrupp. Huvudbudskapet av den är att mycket kan skötas inom öppna vården och att det behövs mycket få sjukhusplatser. Av dem ska de flesta finnas i huvudstadsregionen.

Styrelsen antecknade till kännedom på mötet den slutrapport som arbetsgruppen gjort.

21.1.2009 "Ekåsen inte det viktigaste"
10.5.2010 HNS styrelse: Enhet för psykiatrisk vård vid Lojo sjukhus