Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ingen social turism till Finland

Från 2014
Eurosedlar i en hög.
Bild: Anssi Leppänen/Yle

Utlänningar från andra EU-länder kommer inte till Finland för att utnyttja vårt barnbidrag eller vårt socialskydd. Det visar en utredning som Social- och hälsovårdsministeriet låtit göra. Enligt utredningen fungerar det finländska socialskyddssystemet för EU-medborgare bra och inga stora förändringar behövs.

Inna Ristora flyttade från Estland till Finland för två år sedan. Här jobbar hon som målare och har inga planer på att flytta tillbaka till Estland.

– Där finns inga jobb och priserna är lika höga som i Finland.

Ristora är inte ensam om att flytta till Finland för att arbeta, det är den vanligaste orsaken till att andra EU-medborgare flyttar hit. Det visar en utredning som bland annat behandlar hur Finlands socialskydd för inflyttade EU-medborgare borde utvecklas och som gjorts för Social- och hälsovårdsministeriets räkning.

I rapporten framkommer det även att det inte förekommer så kallad social turism, alltså att utlänningar flyttar till Finland för socialskyddets skull.

Essi Rentola är planeringschef vid Folkpensionsanstalten och en av dem som står bakom utredningen. Hon säger att inga stora förändringar måste göras i det nuvarande systemet.

– Rapporten visar att det fungerar bra som det ser ut i dag, säger hon.

Finland har ett bosättningsbaserat socialskyddssystem. Det innebär att personer som flyttar hit stadigvarande, har rätt till skattefinansierade förmåner. Växer invandringen måste systemet kanske ses över, säger Rentola.

– Får vi fler personer som flyttar hit för att bo och som får bosättningsbaserade förmåner men inte betalar skatt, blir det kanske en större fråga. Men än så länge är det inte ett problem i Finland.

Barnbidrag fortsättningsvis till utlandet

Den kritik som det nuvarande systemet fått, har främst gällt barnbidraget. EU-medborgare som arbetar i Finland får barnbidrag för barn som är bosatta i andra EU-länder. Årligen betalar Finland kring 8 miljoner euro i barnbidrag för barn som inte är bor här, det är en halv procent av allt det barnbidrag som betalas ut i Finland.

– Det är en ganska liten summa och jag vill betona att alla dessa föräldrar betalar skatt till Finland, säger Rentola.

Hon påpekar att det finns tiotusentals finländare som får pension från Sverige och att vi just nu inte betalar ut mer till utlandet än vad vi får in.

Ett av problemen med socialskyddssystemet i finland är, enligt rapporten, att personer som bara arbetat i Finland en kort tid har rätt till bosättningsbaserade förmåner. I längden fungerar det inte ekonomiskt att förmånstagare som bara arbetat en kort tid omfattas av förmånerna, skriver författarna. Hur de här ska lösas är ändå oklart, eftersom beslutet borde fattas på EU-nivå.

Diskussion om artikeln