Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kariseleverna äter billiga luncher från Helsingfors

Från 2014
Närbild på en köksmaskin.
Bildtext Det är oklart hur kökskartan i Raseborg ska se ut i framtiden men Karis centralkök ska renoveras.
Bild: Yle/Nina Bergman

Eleverna i Karis och Svartå äter i höst Raseborgs billigaste skolluncher.

Direktionen för intern service i Raseborg valde på onsdagen som väntat företaget Fazer Food Services som leverantör för 1 200 dagliga skolluncher. Avtalet gäller under den tid som centralköket i Karis renoveras, det vill säga till årsskiftet eller början av 2015.
Fazerluncherna körs till Karis från Helsingfors men de blir trots det betydligt billigare än den mat som stadens egna skolkök tillreder.

Radio Vega Västnyland

5:36

En portion från ett kök i Raseborg kostar 3,13 euro. Portionen från Fazer kostar med transport 1,73 euro men därtill räknar staden med att det kostar 1 euro att dela ut maten och samla ihop disken efteråt så priset på Fazerlunchen landar på 2,74 euro.

"Inget skäl att lägga ner Raseborgs kök"

Men Raseborg ska nog också i framtiden tillreda sin egen skolmat, anser ordföranden för intern servicedirektionen Martin Glader från SFP.

- Nog tror vi fortfarande att vi ska ha flera storkök i Raseborg.

Men Glader medger att Fazerpriserna sätter myror i huvudet på politikerna.

- Det blir en intressant utvärdering när perioden med köptjänster är undanstökad och Karis storkök kör i gång.

Glader säger att billiga köpluncher sätter en press på stadens egen tillverkning. Men han anser att priserna inte ska dumpas till vilket pris som helst. Att ha egna skolkök är ett ideologiskt val, säger Glader.

- Vi vill nog bibehålla en del av ideologin som innebär att maten tillreds ganska nära slutanvändarna samt att vi har råvaror av god kvalitet.

Centralköksrenoveringen i Karis blir en dyrare affär en väntat

Renoveringen av centralköket i Karis ska hjälpa Raseborg att i framtiden tillreda billigare skolluncher.
Men renoveringen kommer att bli betydligt dyrare än staden tänkt sig.

I budgeten finns det 1,5 miljoner euro för centralköksrenoveringen i Karis.

Intern service fick in tre anbud som alla var ungefär lika stora. För planering, renovering och utrustning i Karis behövs nästan 2,4 miljoner euro.

Direktionen föreslår nu att pengarna tas från den summa som var reserverad för centralköksrenoveringen i Tenala då den inte bli av i år.
Intern service utreder i stället om Tenalaköket alls ska renoveras eller om Tenala och Bromarv kan få sina portioner från ett centralkök som planeras i Ekenäs.

För renoveringen av köket i Höjdens skola i Tenala hade staden reserverat en miljon euro.

Det är fullmäktige som har sista ordet när det gäller att flytta investeringspengar från Tenala till Karis.

Glader vill ännu inte säga om priset för köksrenoveringen i Karis kan påverka renoveringsplanerna i Tenala.

- Storköksrenoveringen i Karis måste göras.

Intern service ska spara miljoner

Glader vill heller inte säga hur han tror att Raseborgs centralköksplaner påverkas av det växande sparkravet som ligger på intern service (IS).

- Det är tidigt i det här skedet att säga vad som påverkas och i vilken grad.

IS ska enligt stadens åtgärds- eller sparprogram sänka nettokostnaderna för kosthåll, städning och fastighetsservice med fem procent, i praktiken med totalt en miljon euro under 2014 och 2015.

Utöver det finns nu också ett nytt sparkrav. IS kommer att påverkas markant då staden skär ner i sin personalstyrka.

Staden har ännu inte berättat om resultatet av samarbetsförhandlingarna och hur de olika enheterna drabbas. Men intern service måste i år och nästa år spara totalt drygt två miljoner euro.

- Där ska vi nog vända på alla stenar. Det är en enormt stor utmaning. Tjänstemännen kommer i höst med förslag till hur vi ska uppnå målen. Sedan får vi ta ställning till allt som är möjligt.

Diskussion om artikeln