Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Adrenalinnivån var hög"

Från 2014
Uppdaterad 12.06.2014 10:35.
Kråkö skola
Bildtext Kråkö skola
Bild: Yle/Lone Widestam

Det har varit en hel del svängar i frågan hur skolnätverket ska se ut i Borgå. På onsdagen behandlades ärendet i Borgå stadsfullmäktige. Svenska bildningssektionens ordförande Catharina von Schoultz säger att mötet var tufft.

På plats var bland annat ledamot Catharina von Schoultz. I tilläggsutredningen som har gjorts finns fyra olika alternativ. Alternativ två valdes, det vill säga Grännäs skola bevaras och Kråkö skola läggs ner. Kråköeleverna flyttas i så fall till Vårberga då den nya skolan där blir färdig.

Stadsfullmäktige röstade två gånger under behandlingen. Catharina von Schoultzs förslag vann över Joakim Lybecks förslag med rösterna 24-24 (3 nedlagda). Ordförandes röst avgjorde ärendet. I den andra omröstningen vann stadsstyrelsens förslag över von Schoultz förslag med rösterna 29-21 (1 nedlagd).

Bjurböle daghems öde ännu öppet

På onsdagen ville stadsfullmäktige ännu inte ta beslut om dagvården. Till exempel ödet för daghemmet i Bjurböle är ännu oklart.

- Det här upplevde vi i min grupp SFP som väldigt olyckligt, att man inte här redan nu ville ta ställning. Det var också en av diskussionerna som fördes igår, det vill säga om man i en skolnätsutredning också kan ta ställning till dagvårdsfrågan. Vi upplevde nog att klart man kan göra det säger von Schoultz.

Catharina von Schoultz föreslog att Grännäs skola renoveras i enlighet med den tidigare godkända ekonomiplanen, Kråkö skola stängs och ett bildningscenter bestående av ett tvåspråkigt daghem och en svenskspråkig skola för eleverna inom Kråkö skolans nuvarande elevupptagningsområde bildas. Bildningscentret byggs på Bjurböle daghems nuvarande tomt och anslag för bygget reserveras i ekonomiplanen för år 2016.

Konkret kommer det här att betyda att de som går i Grännäs skola fortsätter som förr. De barn som går i Kråkö skola, Vessö- och Kråköbor, kommer att flytta till den nya Vårbergaskolan då den står färdig. Det här kommer med andra ord inte att ske helt genast. Den nya Vårberga skolan beräknas stå klar 2017.

För dagvårdens del hoppas von Schoultz på att det kommer att tas ett beslut som garanterar dagvårdverksamhet i Bjurböle, gärna på två språk.

- Adrenalinnivån var nog väldigt hög igår. Det är klart då man jobbat med den här frågan i flera år nu och arbetat för det man tror på så var det ett ganska tufft möte igår. Flera omröstningar var väldigt jämna och det känns tufft då man kommer nästan i mål men inte riktigt säger Catharina von Schoultz.

Ordförande för Bjurböle daghems föräldraförening - Bettina Lindfors - ser gårdagens beslut som en ljusglimt.

- Vi fortsätter nu att arbeta för ett tvåspråkigt dagis. Ett sådant kunde vara en bra lösning för områdets barn i framtiden, säger Lindfors. Om det vill sig riktigt väl, kunde vi börja bereda ärendet redan på hösten tillsammans med tjänstemän och andra beslutsfattare.