Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu får de unga sin röst hörd i Borgå

Från 2014
Uppdaterad 12.06.2014 11:30.
Ungdomsledare Sara Tallsten
Bildtext Sara Tallsten
Bild: Yle/Mikaela Wikström

Möjligheterna för ungas deltagande och påverkande på webben ska förbättras. Borgå stad är med i ett riksomfattande projekt som går under arbetsnamnet Ungdomskanalen.

Ungdomskanalen är en tjänst på webben där ungdomar kan skriva ner idéer och göra initiativ som sedan skickas vidare till beslutsfattare eller tjänstemän i staden. Målet är att få svar och att de saker åtgärdas som ungdomarna önskar att förändras berättar Sara Tallsten som är ungdomsarbetare i Borgå.

Ungdomskanalen har sina rötter i Initiativkanalen som grundades 2010. Kanalen ska byggas upp på nytt och projektet går under arbetsnamnet Ungdomskanalen. Det kommer att fungera ungefär som förut men det är nu en annan aktör än tidigare som bygger upp tjänsten. Samtidigt flyttas projektet över från Utbildnings- och kulturministeriet till Justitieministeriet. Koordinaatti som är den enhet som utvecklar ungdomsinformationen och rådgivningen kommer också i fortsättningen att koordinera verksamheten.

Det som är nytt i och med Ungdomskanalen är att kommunerna aktivare ska bygga upp serviceenheter runt webbtjänsten. Det här är just det som Borgå kommer att arbeta med. Ungdomstjänsterna, ungdomsfullmäktige samt utbildningstjänsterna samarbetar för en fungerande helhet.

”Hoppas att så många som möjligt tar möjligheten att påverka”

Alla skolelever kommer att på sätt eller annat att komma i kontakt med projektet då det startar. På hösten väljs elevkårsstyrelserna i skolorna och de kommer att samla upp åsikter i alla klasser på blanketter. På blanketterna får eleverna framföra sina åsikter om bland annat skolan, boende omgivning, trafik och miljö och annat som berör de unga. Sara Tallsten hoppas att så många som möjligt ska ta möjligheten att påverka.

Borgå är med i pilotprojektet och kommer redan igång i höst medan projektet i sin helhet kör igång hösten 2015. Projektet Ungdomskanalen är en helhet som pågår en längre tid för att uppnå konkreta åtgärder.

Blanketterna kan fyllas i genom att skriva eller rita. Eftersom det är möjligt att rita kan också till exempel första klassister delta även om de inte ännu skulle kunna skriva. De kan rita istället.

Initiativet till den skatepark som just nu byggs i Borgå har kommit bland annat via initiativkanalen.

-Vi skulle vilja kunna påvisa till ungdomarna att det är via deras initiativ som saker och ting händer säger Sara Tallsten.

Det ska också ordnas seminarium dit tjänstemän och beslutsfattare bjuds in.