Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Få fick understöd för hobbyverksamhet i Östnyland

Från 2014
Eurosedlar och mynt.
Bild: Yle / Moa Mattfolk

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet vid regionalförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat 510 000 euro för lokal hobbyverksamhet för ungdomar och barn. Endast fyra aktörer i Östnyland beviljades understöd.

Allt som allt beviljades till 171 aktörer understöd.

I verksamheten deltar runt 23 500 unga och barn. Syftet med understödet är att öka barns och ungdomars möjligheter till fritidsaktiviteter och stärka deras sociala gemenskap och deltagande.

Lovisa stad har beviljats 4500 euro, Lovisanejdens kyrkliga samfällighet fick 2600 euro medan Borgå stads ungdomstjänster fick 1200 euro och Borgås 4H-förbund 3600 euro.